PROM – nabór wniosków NAWA | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-13

PROM – nabór wniosków NAWA

pg

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do programu PROM – krótkookresowa wymiana akademicka, który umożliwia studentom i pracownikom uczelni zdobycie wiedzy i umiejętności w środowisku międzynarodowym.

Program stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych naborów realizowanych ze środków PO WER. Nowością jest możliwość oferowania stypendiów również dla studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Warunki uczestnictwa w programie:

  • wyjazdy i przyjazdy stypendialne mogą trwać od 5 do 30 dni. Wszystkie aktywności będzie można zrealizować w formule stacjonarnej, zdalnej i mieszanej;
  • w Programie nie dopuszcza się realizacji projektu w formule partnerskiej;
  • okres planowania realizacji projektów: od 1.10.2024 r. do 30.09.2025 r.;
  • maksymalna wartość wnioskowanych środków finansowych wynosi 2 mln zł;
  • więcej informacji podano na stronie NAWA;
  • osoby do kontaktu z Centrum Zarządzania Projektami: Anna WnukMagdalena Drywa

W związku z ograniczeniem konkursowym Politechnika Gdańska może złożyć maksymalnie 1 wniosek o finansowanie projektów w ogłoszonym konkursie. Z ramienia Politechniki Gdańskiej o projekt będzie aplikować Centrów Współpracy Międzynarodowej. Osoby zainteresowane wsparciem przy aplikowaniu proszone są o kontakt z mgr Marią Doerffer.

68 wyświetleń