Konkurs ERC ADVANCED GRANT | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-11

Konkurs ERC ADVANCED GRANT

erc

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) ogłosiła konkurs ERC ADVANCED GRANT, który ma na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez dofinasowanie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Granty przyznawane są na najbardziej ambitne badania naukowe, mogące prowadzić do przełomu w nauce.

Dla kogo

O grant ERC ADVANCED mogą ubiegać się naukowcy ze stopniem doktora. Grant jest skierowany dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym.

Projekty powinny być wykonywane w wybranej przez lidera instytucji goszczącej, która musi znajdować się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Dla uczonych pracujących w tych krajach może to być instytucja macierzysta.

Na co

Z funduszy projektu można będzie pokryć wszelkie niezbędne koszty: wynagrodzenia dla lidera i członków zespołu, badań, aparatury (zgodnie z zasadami amortyzacji), odczynników, podróży, publikacji, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych, itp. oraz koszty pośrednie instytucji goszczącej.

Zakres tematyczny

Dowolny zakres tematyczny.

Budżet konkursu

Dotacje mogą zostać przyznane maksymalnie do 2 500 000 EUR na okres 5 lat (zwiększenie budżetu o 1 000 000 EUR w uzasadnionych przypadkach).

Harmonogram konkursu

  • Zakończenie naboru wniosków: 29 sierpnia 2024 r.
  • Wyniki naboru pierwszego etapu: 29 stycznia 2025 r.
  • Interview: 29 kwietnia 2025 r.
  • Wyniki drugiego etapu: 29 czerwca 2025 r.

Jedynym kryterium oceny jest jakość naukowa projektu, w rozbiciu na 2 elementy: osoba i dorobek lidera oraz naukowa wartość pomysłu. Szczegóły znajdują się w Programie Pracy.

Wnioski o dofinansowanie należy przesyłać elektronicznie poprzez EU Funding & Tenders Portal:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Więcej informacji na temat grantów ERC są dostępne na stronie http://erc.europa.eu/

Szczegóły procesu oceny, jak również wytyczne znajdą Państwo w dokumentach konkursowych, dostępnych na stronie konkursu.

Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl.

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

21 wyświetleń