Konkurs JTC Call 2022 w ramach Partnerstwa Water4All | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-09-06

Konkurs JTC Call 2022 w ramach Partnerstwa Water4All

aaa

Międzynarodowy konkurs na projekty badawcze i innowacyjne w zakresie “Management of water resources for increased resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events” został ogłoszony w ramach europejskiego współfinansowanego partnerstwa Water4All. Zadaniem konkursu jest wsparcie dla projektów mających na celu dostarczanie wiedzy, modeli, podejść, narzędzi i metodologii, aby lepiej zrozumieć procesy hydrologiczne na różną skalę oraz by skuteczniej reagować na ekstremalne zdarzenia hydroklimatyczne.

Dla kogo?

Wnioskodawcą w konkursie mogą być jednostki i uczelnie naukowe oraz przedsiębiorcy: mikrofirmy, MŚP, duże firmy oraz konsorcja. W przypadku gdy w projekcie uczestniczy więcej niż jeden polski podmiot, wniosek krajowy jest składany wspólnie przez konsorcjum polskich podmiotów.

Na co?

Organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę może otrzymać finansowanie na badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe, podczas gdy przedsiębiorca – na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Zakres tematyczny

  • Resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events
  • Tools for water management in the context of hydroclimatic extreme events
  • Improved water governance in the context of hydroclimatic extreme events and international contexts

Budżet konkursu

Budżet konkursu wynosi 1 000 000 EUR.

Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu tj. 1 września 2022 r. do przeliczeń: 1 EUR = 4,7128 zł

Dofinansowanie

Maksymalne wnioskowane dofinansowanie przez pojedynczego polskiego Wnioskodawcę w projekcie wynosi 200 000 EUR.

Badania podstawowe: maksymalnie 10% wartości projektu krajowego i tylko dla organizacji badawczych

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie. 

Harmonogram konkursu

•    Zakończenie naboru wniosków: 31 października 2022, 15:00 CET

•    Wyniki konkursu: lipiec 2023

•    Publikacja listy rankingowej: lipiec 2023

Nabór wniosków - poziom międzynarodowy:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://water4all2022-submission.mur.gov.it/. Wnioski wstępne tzw. „pre-proposal” należy złożyć do 31.10.2022. Po wstępnej ocenie (do 10.01.2023) autorzy wybranych projektów zostaną poproszeni o przesłanie pełnych wersji wniosków „full proposals” do 20.03.2023.

Nabór wniosków - poziom krajowy:

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania.

Szczegółowe informacje o konkursie

Osoba do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami: Magdalena Urbanowicz (magurban@pg.edu.pl) i Agnieszka Głowacz-Różyńska (agnglowa@pg.edu.pl).

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń, tj. 21 października 2022 r.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG lub w formie papierowej należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

26 wyświetleń