Centrum Zarządzania Projektami

projekty@pg.edu.pl
czp@pg.edu.pl

Sekretariat - Biuro Centrum Zarządzania Projektami

mgr Anna Wnuk
Pok.: 402A, Gmach B
Tel.: +48 58 347 26 72
anna.wnuk@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: finanse i administracja centrum, nadzór nad stroną internetową centrum, koordynacja informacji przekazywanych do biuletynu PG z centrum, nadzór nad moja.pg/projekty. 
 • Obsługa administracyjno-organizacyjna projektu pn. Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurski, działania informacyjno-promocyjne dotyczące Programu Horyzont Europa i HPK Polska Północna - Gdańsk.
 • W zastępstwie: Program NAWA.

mgr Magdalena Drywa
Pok.: 402A, Gmach B
Tel.: +48 58 347 26 72
magdalena.drywa@pg.edu.pl

 • Zakres obowiązków: finanse i administracja centrum, nadzór nad stroną internetową centrum, koordynacja informacji przekazywanych do biuletynu PG z centrum, nadzór nad moja.pg/projekty.
 • Program NAWA.
 • Obsługa administracyjno-organizacyjna projektu pn. Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurski, działania informacyjno-promocyjne dotyczące Programu Horyzont Europa i HPK Polska Północna - Gdańsk.
 
Dyrektor Centrum Zarządzania Projektami

mgr  inż. Waldemar Dzienisz 
Pok.: 402, Gmach B
Tel.: +48 58 347 17 85
waldemar.dzienisz@pg.edu.pl 

 • Zakres obowiązków: koordynowanie oraz nadzorowanie pracy centrum.
 
Zastępca dyrektora Centrum Zarządzania Projektami

mgr Aleksandra Meksuła
Pok.: 402, Gmach B
Tel.: +48 58 348 63 84
aleksandra.meksula@pg.edu.pl 

 • Zakres obowiązków: nadzór nad informacjami do biuletynu PG oraz nad stroną internetową Centrum, współkoordynowanie strategicznych działań rozwojowych m.in. dot. zmian uregulowań wewnętrznych zarządzania projektami na Politechnice Gdańskiej.
 • Kierowanie Sekcją Programów Strukturalnych i Inwestycyjnych.
 • W zastępstwie: obowiązki Dyrektora Centrum Zarządzania Projektami.
 
Sekcja Programów Krajowych

pk.czp@pg.edu.pl

  dr inż. Anita Wiśniewska
  Pok.: 405, Gmach B
  Tel.: + 48 58 347 16 77
  anita.wisniewska@pg.edu.pl

  • Zakres obowiązków: Krajowe Programy Badawcze, Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, inne programy krajowe.

  mgr Katarzyna Bisewska
  Pok.: 405, Gmach B
  Tel.: + 48 58 348 60 31
  katbisew@pg.edu.pl

  • Zakres obowiązków: Krajowe Programy Badawcze, Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, inne programy krajowe.

  mgr inż. Kaja Kalinowska
  Pok.: 405, Gmach B
  Tel.: + 48 58 348 65 20
  kaja.kalinowska@pg.edu.pl

  • Zakres obowiązków: Krajowe Programy Badawcze, Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, inne programy krajowe.
   
  Sekcja Programów Międzynarodowych

  pm.czp@pg.edu.pl

  dr inż. Magdalena Urbanowicz
  Pok.: 406, Gmach B
  Tel.: + 48 58 348 66 48
  magdalena.urbanowicz@pg.edu.pl

  • LEAR - Legal Entity Appointed Representative dla Programów Ramowych UE na PG.
  • Obsługa programów: Program Ramowy UE Horyzont Europa, Program Ramowy UE HORYZONT 2020, międzynarodowe programy badawcze -  finansowane przez NCN, międzynarodowe programy badawcze -  finansowane przez NCBR, inne programy międzynarodowe.

  dr inż. Agnieszka Głowacz-Różyńska
  Pok.: 406A, Gmach B
  Tel.: + 48 58 348 64 74
  agnieszka.glowacz@pg.edu.pl

  • Obsługa programów: Program Ramowy UE Horyzont Europa, Program Ramowy UE HORYZONT 2020, międzynarodowe programy badawcze -  finansowane przez NCN, międzynarodowe programy badawcze -  finansowane przez NCBR, inne programy międzynarodowe.

  dr Danuta Łapacz
  Pok.: 406A, Gmach B
  Tel.: + 48 58 348 64 73
  danuta.lapacz@pg.edu.pl

  • Obsługa programów: Program Ramowy UE Horyzont Europa, Program Ramowy UE HORYZONT 2020, międzynarodowe programy badawcze -  finansowane przez NCN, międzynarodowe programy badawcze -  finansowane przez NCBR, inne programy międzynarodowe.

  mgr inż. Karolina Marszałkowska
  Pok.: 406, Gmach B
  Tel.: + 48 58 348 66 52
  karolina.marszalkowska@pg.edu.pl

  Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Północna (HPK)

  mgr Renata Downar-Zapolska
  Kierownik Horyzontalnego Punktu Kontaktowego ds. Programu Ramowego UE Horyzont Europa Polska Północna
  Pok.: 401A, Gmach B
  Tel.: + 48 58 347 24 12
  renata.downar-zapolska@pg.edu.pl
  Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Północna (HPK)
  hpk@pg.edu.pl

  Obsługa programów:

  • Konsultowanie wniosków i projektów z Programu Ramowego UE Horyzont 2020, Programu Ramowego UE Horyzont Europa w tym Grantów ERC.
  • Kierowanie projektem pn. Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Polska Północna na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.
  • Realizacja zadań Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE Polska Północna na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie; konsultacje w zakresie Programu Ramowego UE Horyzont Europa.

  mgr inż. Edyta Fila-Lepper
  Specjalista w Horyzontalnym Punkcie Kontaktowym ds. Programu Ramowego UE Horyzont Europa Polska Północna
  Pok.: 401, Gmach B
  Tel.: + 48 58 348 60 58
  edyfila@pg.edu.pl
  hpk@pg.edu.pl

  • Realizacja zadań projektu pn. Horyzontalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.
  • Konsultacje w zakresie Programu Ramowego UE Horyzont Europa.

  mgr Katarzyna Machulska

  Specjalista w Horyzontalnym Punkcie Kontaktowym ds. Programu Ramowego UE Horyzont Europa Polska Północna
  Pok.: 401, Gmach B
  Tel.: + 48 58 348 64 47
  katarzyna.machulska@pg.edu.pl
  hpk@pg.edu.pl

  • Realizacja zadań Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE Polska Północna na województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie; konsultacje w zakresie Programu Ramowego UE Horyzont Europa.
   
  Sekcja Programów Strukturalnych i Inwestycyjnych

  si.czp@pg.edu.pl

  mgr Kamila Szydłowska
  Pok.: 403, Gmach B
  Tel.: +48 58 347 16 19
  kamila.szydłowska@pg.edu.pl

  • Kierownik sekcji.
  • Zakres obowiązków: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW), Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC), Przemysł 4.0, Trwałość projektów, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FE RS).
  • Koordynacja na poziomie uczelni dostępów i upoważnień do systemów zewnętrznych takich jak SL2014, SOWA.
  • W zastępstwie: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego (RPO WP), Termomodernizacja, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FE NIKS/ FENX), Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP).

  mgr Aleksandra Meksuła
  Pok.: 402, Gmach B
  Tel.: +48 58 348 63 84
  aleksandra.meksula@pg.edu.pl

  • Zakres obowiązków: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), Program PANDA, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
  • W zastępstwie: Zastępca Dyrektora Centrum Zarządzania Projektami, Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PC).

  mgr Anna Frej
  Pok.: 403, Gmach B
  Tel.: +48 58 348 63 57 / 60 59
  anna.frej@pg.edu.pl

  • Zakres obowiązków: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT), Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
  • W zastępstwie: Erasmus +, Europejska Współpraca Terytorialna (EWT).

  inż. Aleksandra Grajewska
  Pok.: 403, Gmach B
  Tel.: + 48 58 347 20 45
  aleksandra.grajewska@pg.edu.pl

  • Zakres obowiązków: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego (RPO WP), Termomodernizacja, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FE NIKS/ FENX), Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP).
  • Trwałość projektu CZT POMORZE - sprawozdawczość w okresie trwałości.
  • W zastępstwie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW), Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC), Przemysł 4.0, Trwałość projektów, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FE RS).

  mgr Marta Morańska
  Pok.: 403A, Gmach B
  Tel.: +48 58 348 65 83
  marta.moranska@pg.edu.pl

  Zakres obowiązków: Europejska Współpraca Terytorialna (EWT), Erasmus+.

  mgr inż. Paulina Dyguła
  Nieobecność

    
   Sekcja Zapewnienia Doskonałości Projektowej

   zd.czp@pg.edu.pl

   mgr Paweł Łukasiak
   Tel.: +48 58 348 64 67
   Pok.: 403A, Gmach B
   pawel.lukasiak@pg.edu.pl

   • Koordynacja i realizacja monitoringów wewnętrznych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
   • Opracowywanie przewodników i materiałów informacyjnych dot. zarządzania projektami na Politechnice Gdańskiej.

   mgr Dorota Pec
   dorota.pec@pg.edu.pl

   • Specjalista ds. szkoleń.
   • Prowadzenie szkoleń ogólnych z zakresu zarządzania projektami, planowania, zarządzania ryzykiem w projektach itp.
   • Opracowanie dedykowanych materiałów szkoleniowych.
   • Współtworzenie standardu zarządzania projektami na Politechnice Gdańskiej.