• 2024-06-11

  Nabór: „Dostępność szansą na rozwój 3”

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków w ramach programu FERS: „Działania szkoleniowe i doradcze dla pracowników przedsiębiorstw i innych pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społecznogospodarczego kraju, działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA) „Dostępność szansą na rozwój 3”. Przedmiotem...

 • 2024-06-11

  Konkurs ERC ADVANCED GRANT

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) ogłosiła konkurs ERC ADVANCED GRANT, który ma na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez dofinasowanie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Granty przyznawane są na najbardziej ambitne badania naukowe, mogące prowadzić do przełomu w nauce....

 • 2024-06-05

  Współpraca badawcza Polska (NCBR) – Korea Południowa (KETEP) – 2. Konkurs

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) ogłosiły drugi wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie efektywności energetycznej (energy efficiency). Dla kogo Wnioskodawca po stronie polskiej: Organizacje badawcze (wchodzące w skład grupy podmiotów) Mikro/małe/średnie/duże...

 • 2024-05-24

  Konkurs EUREKA nabór w roku 2024

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach inicjatywy Eureka, mającej na celu zwiększenie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące...

 • 2024-05-24

  Wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską - nabór wniosków NAWA

  Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę. Środki na projekty w ramach naboru...

 • 2024-05-24

  Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją - nabór wniosków NAWA

  Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę. Środki na projekty w ramach naboru...

 • 2024-05-24

  KATAMARAN – Tworzenie i realizacja międzynarodowych programów studiów

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków o udział w Programie KATAMARAN – Tworzenie i realizacja międzynarodowych programów studiów. Celem Programu jest rozwój umiędzynarodowienia instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez wspieranie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów studiów. Celami szczegółowymi są: zwiększenie...

 • 2024-05-17

  Konkurs EIG CONCERT-Japan

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do jedenastego konkursu w ramach programu European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan. Jest to międzynarodowa wspólna inicjatywa wspierająca i rozwijająca współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią. Dla kogo O finansowanie mogą się starać organizacje badawcze, mikro firma, mała i...