Wyjazdy zagraniczne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wyjazdy zagraniczne

Wyjazdy zagraniczne

Sprawdź, jak się studiuje za granicą

Wybrałeś studia w Polsce, ale chciałbyś zasmakować życia akademickiego także w innych krajach? Skorzystaj z programu Erasmus+ i zrealizuj część studiów za granicą! Dyplom jednej uczelni to dla Ciebie za mało? Sprawdź, jakie możliwości oferuje program podwójnego dyplomowania realizowany przez PG i partnerskie uczelnie zagraniczne. Informacji na temat wyjazdów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ i innych programów oraz możliwości zdobycia podwójnego dyplomu udziela Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, który swoją siedzibę ma w budynku nr 14 zwanym potocznie Misiówką.

Program Erasmus+

Biorąc udział w tym programie, możesz wyjechać na studia oraz praktyki do krajów Unii Europejskiej, Turcji, Izraela, RPA i innych. O wyjazd może ubiegać się każdy, kto:

  • ukończył co najmniej I rok studiów,
  • ma pełne prawa studenta PG,
  • dobrze opanował język, w którym prowadzone są zajęcia na uczelni, do której chce wyjechać.

Najważniejsze zasady:

  • Wyjazd nie może być krótszy niż 3 miesiące (2 miesiące w przypadku praktyki) i dłuższy niż rok. Obowiązuje tu tzw. kapitał mobilności, co oznacza, że na każdym stopniu studiów masz do wykorzystania 12 miesięcy na studia lub/i praktyki.
  • Uczelnia przyjmująca musi znajdować się na liście szkół wyższych, z którymi PG podpisała umowę (nie jest to obowiązkowe w przypadku praktyk).
  • W zależności od kraju, który odwiedzisz, kwota dofinansowania nieco się różni (średnio to od 450 do 620 euro miesięcznie). 

Dodatkowo w ramach programu PO WER, studenci z prawem do stypendium socjalnego PG mają prawo do zwiększonego stypendium na wyjazd Erasmus+, a studenci ze stwierdzoną niepełnosprawnością mogą wystąpić o refundację kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacją, podróżą opiekuna itp. w trakcie wyjazdu Erasmus+. Każdy wydział ma koordynatora programu Erasmus+, który pomoże Ci wybrać uczelnię, dopełnić formalności i odpowie na wszystkie pytania. 

Erasmus Student Network Gdańsk

Na Politechnice Gdańskiej prężnie działa ESN Gdańsk – organizacja studencka zrzeszająca osoby, które wspierają cudzoziemców studiujących na PG. Co roku ESN Gdańsk organizuje m.in. tzw. Orientation Week dla przyjeżdżających studentów programu Erasmus. Jeżeli myślisz o studiach lub praktykach w ramach programu Erasmus+, studenci z ESN Gdańsk mogą podzielić się swoim doświadczeniem, podpowiedzą, gdzie szczególnie warto wyjechać i pomogą w kwestiach formalnych.

Wyjazdy inne niż w ramach programu Erasmus+

Politechnika Gdańska co roku podpisuje nowe umowy partnerskie z uczelniami zagranicznymi, umożliwiające studentom wyjazdy na studia (w roku akademickim 2021/2022 istnieje np. możliwość wyjazdu na studia do USA). Aktualne informacje znajdują się na stronie Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

Podwójne dyplomowanie i wspólne programy studiów

Politechnika Gdańska ma podpisanych ok. 30 umów umożliwiających studentom uzyskanie więcej niż jednego dyplomu. W ramach jednego cyklu studiów możesz dzięki temu zdobyć dyplomy dwóch lub więcej uczelni – PG oraz uczelni zagranicznej. Wspólne studia dotyczą głównie programów na poziomie magisterskim. Na podstawie umów nawiązanych w ramach określonego programu studiów, student odbywa część zajęć na uczelni partnerskiej, a część na PG oraz realizuje pracę dyplomową pod opieką promotorów z obu tych uczelni, czego efektem końcowym jest możliwość otrzymania dwóch lub więcej dyplomów.