Wyjazdy zagraniczne

Sprawdź, jak się studiuje za granicą

Wybrałeś studia w Polsce, ale chciałbyś zasmakować życia akademickiego także w innych krajach? Myślisz o zdobyciu doświadczenia zawodowego w innym kraju? Skorzystaj z programu Erasmus+ i zrealizuj część studiów lub praktyki za granicą! Informacji na temat wyjazdów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ udziela Dział Współpracy Międzynarodowej, który swoją siedzibę ma w budynku nr 14 zwanym potocznie Misiówką. Każdy wydział ma też swojego koordynatora programu Erasmus+, który pomoże Ci wybrać uczelnię, dopełnić formalności i odpowie na wszystkie pytania.

Program Erasmus+

Biorąc udział w tym programie, możesz wyjechać na studia oraz praktyki do krajów, które biorą udział w programie, tj. do państw Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Serbii, Turcji, Macedonii Północnej oraz krajów partnerskich (przy czym liczba miejsc na wyjazdy do krajów partnerskich jest ograniczona). O wyjazd może ubiegać się każdy, kto:

  • ukończył co najmniej I rok studiów,
  • ma pełne prawa studenta PG,
  • dobrze opanował język, w którym prowadzone są studia/odbywają się praktyki w danym kraju, do którego chce wyjechać.

Najważniejsze zasady:

  • Wyjazd nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż rok. Obowiązuje tu tzw. kapitał mobilności, co oznacza, że na każdym stopniu studiów masz do wykorzystania 12 miesięcy na studia lub/i praktyki.
  • Uczelnia przyjmująca musi znajdować się na liście szkół wyższych, z którymi PG podpisała umowę (nie jest to obowiązkowe w przypadku praktyk).
  • W zależności od kraju, który odwiedzisz, kwota dofinansowania może wynieść od 450 do 550 euro miesięcznie w przypadku studiów i od 600 do 700 euro w przypadku praktyk.

Dodatkowo studenci z prawem do stypendium socjalnego PG oraz studenci ze stwierdzoną niepełnosprawnością mają prawo do zwiększonego stypendium na wyjazd Erasmus+.

Erasmus Student Network Gdańsk

Na Politechnice Gdańskiej prężnie działa ESN Gdańsk – organizacja studencka zrzeszająca osoby, które wspierają cudzoziemców studiujących na PG. Co roku ESN Gdańsk organizuje m.in. tzw. Orientation Week dla przyjeżdżających studentów programu Erasmus+. Jeżeli myślisz o studiach lub praktykach w ramach programu Erasmus+, studenci z ESN Gdańsk mogą podzielić się swoim doświadczeniem oraz skontaktować z lokalnym oddziałem ESN w kraju, do którego chcesz wyjechać. 

Podwójne dyplomowanie i wspólne programy studiów

Jeżeli dyplom jednej uczelni to dla Ciebie za mało to sprawdź na swoim wydziale jakie możliwości oferuje Ci program podwójnego dyplomowania realizowany przez PG i partnerskie uczelnie zagraniczne.
Politechnika Gdańska ma podpisanych ok. 30 umów umożliwiających studentom uzyskanie więcej niż jednego dyplomu. W ramach jednego cyklu studiów możesz dzięki temu zdobyć dyplomy dwóch lub więcej uczelni – PG oraz uczelni zagranicznej. Wspólne studia dotyczą głównie programów na poziomie magisterskim. Na podstawie umów nawiązanych w ramach określonego programu studiów, student odbywa część zajęć na uczelni partnerskiej, a część na PG oraz realizuje pracę dyplomową pod opieką promotorów z obu tych uczelni, czego efektem końcowym jest możliwość otrzymania dwóch lub więcej dyplomów.