Zdrowie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zdrowie

Dbaj o siebie!

  • Jeśli studiujesz poza miastem rodzinnym możesz wybrać przychodnię i lekarza rodzinnego blisko Twojego miejsca nauki. Ważne, żeby w deklaracji potwierdzającej taki wybór wpisać nazwę uczelni i adres zameldowania oraz okazać w przychodni dowód osobisty, by potwierdzić ubezpieczenie zdrowotne;
  • Do dyspozycji masz wszystkich lekarzy praktykujących na terenie województwa pomorskiego;
  • Bardzo blisko uczelni znajduje się Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, gdzie czekają zarówno lekarze rodzinni, jak i lekarze specjaliści,
  • Jeśli wyjeżdżasz do kraju europejskiego, przed wyjazdem na zagraniczne stypendium lub praktykę zaopatrz się w EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, Placówkę wydającą Karty EUKZ znajdziesz na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ubezpieczenia zdrowotne
Centrum Pomocy Psychologicznej

Jeśli potrzebujesz wsparcia psychologicznego, skorzystaj z usług Centrum Pomocy Psychologicznej. Tu każdy student może liczyć na wsparcie psychologa, psychoterapeuty i lekarza psychiatry. Na spotkanie w Centrum Pomocy Psychologicznej należy się zarejestrować wysyłając maila  z poczty studenckiej Politechniki Gdańskiej na adres: a.burkiewicz@gumed.edu.pl. W zależności od indywidualnych potrzeb oferowana jest terapia indywidualna lub grupowa. Wizyty są bezpłatne.

Przy rejestracji każdorazowo warto poinformować, że jest się studentem Politechniki Gdańskiej. To zapewni Ci szybszy termin wizyty. Centrum jest czynne przez cały rok, również w czasie wakacji.

Możesz też skorzystać z całodobowej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej w Klinice Psychiatrii Dorosłych UCK, ul. Dębinki 7 w Gdańsku (Budynek nr 25) oraz Klinicznym Oddział Ratunkowym UCK, ul. Mariana Smoluchowskiego 17 (Centrum Medycyny Inwazyjnej, parter).

Konsultacje psychiatryczne oraz psychologiczne są dostępne całodobowo i bezzwłocznie w ramach dyżuru Kliniki Psychiatrii Dorosłych UCK. W przypadku potrzeby konsultacji, student może zgłosić się do Klinicznego Oddziału Ratunkowego UCK, w którym jest dostępna konsultacja psychiatryczna, a w dalszej kolejności wsparcie psychologiczne

Pomoc psychologiczna

Defibrylatory

W ramach budżetu obywatelskiego Politechnika Gdańska zakupiła 30 kompletów defibrylatorów wraz z gablotami i akcesoriami. Sprzęt ratujący życie umieszczono w najbardziej uczęszczanych miejscach na terenie kampusu PG oraz w domach studenckich i Ośrodku Wypoczynkowym PG „Czarlina”. Budynki, w których zamontowano defibrylatory AED, oznaczone są specjalnymi tablicami