Masz pomysł | Politechnika Gdańska

Treść strony

Masz pomysł

Masz pomysł

Zawsze jesteśmy otwarci na Twoje pomysły, chcemy żebyś na Politechnice Gdańskiej mógł/a rozwijać swoje marzenia i pasje: naukowe, z zakresu przedsiębiorczości oraz społeczne. 

Oferta dla studentów

  • Szkoła Startup – projekt, który pomaga studentom tworzyć startupy na bazie własnych pomysłów, realizowany przez Centrum Transferu Technologii PG. Absolwenci programów Szkoły Startup prezentują swoje projekty podczas Demo Days. 

  • Protolaby – laboratoria prowadzone przez spółkę celową Politechniki Gdańskiej – Excento sp. z o.o, posiadające infrastrukturę techniczną umożliwiającą opracowanie i wykonanie dowolnego prototypu.

Jednostki uczelni

  • Centrum Transferu Technologii jest jednostką ogólnouczelnianą, zarządzającą wynikami prac badawczych prowadzonych na uczelni. Zapewnia pomoc administracyjną pracownikom naukowym, promocję nowych badań i technologii, wspiera przedsiębiorczość akademicką. CTT jest punktem kontaktowym uczelni z biznesem, zajmującym się komercjalizacją badań. To od CTT wynalazki naukowców, ich pomysły i badania otrzymują potrzebne wsparcie merytoryczne i administracyjne, by mogły zostać szerzej poznane, zmieniać świat i przynosić realne korzyści społeczeństwu.
  • Excento Sp. z o.o. wspiera przedsiębiorców i twórców w przekraczaniu granic pomiędzy światem przemysłu i nauki oraz pełnieni rolę katalizatora wspierającego budowanie trwałych i korzystnych relacji biznesowych.

    Excento zajmuje się promocją aktywności związanych z praktycznymi zastosowaniami nauki. Głównymi adresatami są pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej zainteresowani wdrożeniem wyników prowadzonych badań oraz przedsiębiorstwa dążące do zwiększenia swojej konkurencyjności.

    W ramach działalności Excento powstały 3 laboratoria ProtoLab posiadające infrastrukturę techniczną umożliwiającą opracowanie i wykonanie dowolnego prototypu.

Zespół Rzeczników Patentowych PG

Dobry pomysł to tylko połowa sukcesu - należy pamiętać również o odpowiednim zabezpieczeniu prawnym. Jedną z form ochrony rozwiązań technicznych jest patent.

Informacja patentowa to wszelkiego rodzaju wiedza dotycząca ochrony własności przemysłowej. Ponad 80% wiedzy technicznej publikowanej na świecie jest dostępne właśnie w literaturze patentowej. Ośrodek Informacji Patentowej oferuje studentom i doktorantom PG m.in. wsparcie i szkolenia w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz udziela pomocy przy wyszukiwaniu informacji patentowej.