Masz pomysł | Politechnika Gdańska

Treść strony

Masz pomysł

Masz pomysł

Zawsze jesteśmy otwarci na Twoje pomysły, chcemy żebyś na Politechnice Gdańskiej mógł/a rozwijać swoje marzenia i pasje: naukowe, z zakresu przedsiębiorczości oraz społeczne. 

jest jednostką ogólnouczelnianą, zarządzającą wynikami prac badawczych prowadzonych na uczelni. Zapewnia pomoc administracyjną, promocję nowych badań i technologii, wspiera przedsiębiorczość akademicką. CTWT jest punktem kontaktowym uczelni z biznesem, zajmując się komercjalizacją badań. 

To dzięki CTWiT wynalazki naukowców, ich pomysły i badania otrzymują potrzebne wsparcie, by mogły być szerzej poznane, zmieniać świat i przynosić realne korzyści społeczeństwu.

Akademicki Inkubator Gospodarczy PG

Inkubator prowadzony przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG pomaga w założeniu własnej działalności gospodarczej, w ramach której możesz rozwijać swoje autorskie koncepcje, będące wynikiem badań prowadzonych na uczelni.
Tu znajdziesz pomoc w nawiązaniu współpracy z licznymi instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość, jak również otrzymasz doradztwo w zakresie tworzenia modeli biznesowych oraz nawiązywania efektywnych kontaktów z inwestorami.

Działająca na PG spółka wspiera przedsiębiorców i twórców w przekraczaniu granic pomiędzy światem przemysłu i nauki oraz pełnieni rolę katalizatora wspierającego budowanie trwałych i korzystnych relacji biznesowych.

Excento zajmuje się promocją aktywności związanych z praktycznymi zastosowaniami nauki. Głównymi adresatami są pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej zainteresowani wdrożeniem wyników prowadzonych badań oraz przedsiębiorstwa dążące do zwiększenia swojej konkurencyjności. 

W ramach działalności Excento powstały 3 laboratoria ProtoLab posiadające infrastrukturę techniczną umożliwiającą opracowanie i wykonanie dowolnego prototypu. 

To tutaj bez nadzoru i przez 24 godziny na dobę studenci i pracownicy naukowi PG mogą rozwijać oraz testować swoje pomysły na nowoczesnych urządzeniach i maszynach. Możesz mierzyć, sprawdzać, lutować czy drukować na drukarce 3 D, aż Twój pomysł z ogólnego zarysu nabierze realnych kształtów. Spotkasz tu innych pasjonatów, nawiążesz ciekawe kontakty, wymienisz się wiedzą i pomysłami, a może nawet znajdziesz partnerów do nowego naukowego projektu...

ProtoLab I oferuje możliwość testowania rozwiązań z branży ICT. Prototypownię wyposażono w różnego rodzaju urządzenia, w tym oscyloskopy, generatory, mierniki, obciążenia oraz oprogramowanie. Nie zabrakło także stanowisk lutowniczych oraz druku 3D.

ProtoLab II to kompleksowo wyposażony warsztat, oferujący wielkogabarytowe maszyny do obróbki drewna i metali, takie jak: ploter CNC, tokarko-frezarkę, prasę, stanowisko do druku 3D oraz zaplecze w postaci elektronarzędzi.
 
ProtoLab III  skupia się na takich dziedzinach jak technologie kosmiczne, technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (AR i VR), programowanie oraz stanowiska do druku w technologii FDM i żywicą. Ponadto pracownia dysponuje urządzeniami do śledzenia wzroku, badania reakcji na bodźce zewnętrzne, a nawet wysoko obliczeniowym komputem przeznaczonym do pracy z sieciami neuronowymi.

ProtoLab to także bezpłatne szkolenia z druku 3D, lutowania, obsługi tokarki oraz plotera.

Wkrótce uruchomiana zostanie wirtualna wypożyczalnia sprzętu.

Poznaj zasady korzystania z prototypowni

Jeśli masz innowacyjny i ciekawy pomysł na biznes, weź udział w konkursie na najlepszy autorski projekt przedsięwzięcia naukowo-gospodarczego „Jaskółki Przedsiębiorczości”. Na zwycięzców konkursu czekają nagrody finansowe, wartościowe kontakty biznesowe oraz praktyczne szkolenia.

(działający przy Zespole Rzeczników Patentowych PG)
Dobry pomysł to tylko połowa sukcesu - należy pamiętać również o odpowiednim zabezpieczeniu prawnym. Jedną z form ochrony rozwiązań technicznych jest patent.

Informacja patentowa to wszelkiego rodzaju wiedza dotycząca ochrony własności przemysłowej. Ponad 80% wiedzy technicznej publikowanej na świecie jest dostępne właśnie w literaturze patentowej. Ośrodek Informacji Patentowej oferuje studentom i doktorantom PG m.in. wsparcie i szkolenia w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz udziela pomocy przy wyszukiwaniu informacji patentowej.