II Forum Działów Projektów Uczelni Technicznych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-06-02

II Forum Działów Projektów Uczelni Technicznych

123

W dniach 25-26 maja 2023 roku na Politechnice Wrocławskiej zostało zorganizowane
II Forum Działów Projektów Uczelni Technicznych. Głównym celem spotkania było dopracowanie zawiązującego się formalnego porozumienia o współpracy Działów Projektów Uczelni Technicznych, którego podpisanie zaplanowano podczas konferencji w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na początku czerwca br.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 21 uczelni z całej Polski.

Podczas spotkania omówiono również wyzwania stojące przed pracownikami działów projektów w kontekście regulacji związanych z wynagrodzeniami, zalety i wady centralnej ewidencji budżetów projektowych, programy i przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki dla szkół wyższych, a także harmonogram inicjatyw Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w latach 2023/2024.  Przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaprezentowali założenia naborów w konkursach „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych” oraz „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę”.

Politechnikę Gdańską reprezentowali przedstawiciele Centrum Zarządzania Projektami – Dyrektor CZP Pan Waldemar Dzienisz, Zastępca Dyrektora CZP Pani Aleksandra Meksuła oraz Kierownik Sekcji Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych Pani Kamila Szydłowska.

169 wyświetleń