Zacieśnienie współpracy polskich uczelni technicznych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-06-12

Zacieśnienie współpracy polskich uczelni technicznych

fot. Zbigniew Sulima (AGH)
fot. Zbigniew Sulima (AGH)

W dniu 6 czerwca br. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie podczas spotkania Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych zostało podpisane porozumienie o współpracy polskich uczelni technicznych w zakresie zarządzania projektami - Forum biur zarządzania projektami uczelni technicznych (Technical Universities Project Management Offices Forum [TUPMO Forum]).

Porozumienie podpisało 20 uczelni technicznych. Partnerzy porozumienia deklarują wolę współpracy w zakresie związanym z zarządzaniem projektami.

Ze strony Politechniki Gdańskiej porozumienie uroczyście podpisał prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski Prorektor ds. nauki.

Główne zadania zapisane w porozumieniu to m. in.:

  • wzajemna współpraca w zakresie pozyskiwania projektów;
  • wymiana informacji i doświadczeń na temat realizowanych i planowanych przedsięwzięć;
  • przedstawianie wspólnego stanowiska ws. konsultacji konkursów i programów finansujących/dofinansowujących projekty dla polskich uczelni technicznych;
  • opracowanie i rozwój wspólnych strategii dla pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych;
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników Partnerów Porozumienia w obszarze zarządzania projektami m.in. poprzez wspólne szkolenia, warsztaty;
  • wymiana wiedzy m.in. poprzez konferencje, spotkania, warsztaty;
  • wymiana doświadczeń dot. pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów;
  • wymiana informacji i rozwiązywanie bieżących spraw związanych z działalnością projektową Partnerów Porozumienia;

Podczas pierwszego spotkania przedstawicieli TUPMO Forum w Krakowie wybrano pierwszego przewodniczącego Komitetu Sterującego i został nim Waldemar Dzienisz (Dyrektor Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Gdańskiej), a jednocześnie Politechnika Gdańska została pierwszym liderem Forum.

Lista partnerów porozumienia:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

Politechnika Białostocka,

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,

Politechnika Częstochowska,

Politechnika Gdańska,

Politechnika Koszalińska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,

Politechnika Lubelska,

Politechnika Łódzka,

Politechnika Morska w Szczecinie,

Politechnika Opolska,

Politechnika Poznańska,

Politechnika Rzeszowska,

Politechnika Śląska,

Politechnika Świętokrzyska,

Politechnika Warszawska,

Politechnika Wrocławska,

Uniwersytet Morski w Gdyni,

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.

W spotkaniu Politechnikę Gdańską reprezentowali również prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji oraz prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz Prorektor ds. organizacji i rozwoju.

127 wyświetleń