Spotkanie komitetu sterującego TUPMO Forum oraz III konferencja TUPMO w dniach 6-8.11.2023 r. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-10-31

Spotkanie komitetu sterującego TUPMO Forum oraz III konferencja TUPMO w dniach 6-8.11.2023 r.

pg

W dniach 6-8 listopada 2023 r. po raz drugi na Politechnice Gdańskiej organizowane jest spotkanie przedstawicieli Uczeni Technicznych z całej Polski. W tym roku PG będzie pełnić rolę nie tylko gospodarza, ale również Lidera TUPMO Forum, zgodnie z zawartym w dniu 6 czerwca 2023 roku porozumieniem uczelni technicznych.

Pierwszego dnia odbędzie się posiedzenie Komitetu Sterującego Forum Biur Zarządzania Projektami Uczelni Technicznych (TUPMO Forum), w którym weźmie udział 20 przedstawicieli uczelni technicznych. Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego rozważane będą m.in. kandydatury trzech uczelni, tj. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, które zawnioskowały o przystąpienie do Forum w roli instytucji stowarzyszonych.

W kolejnych dniach III Konferencji Forum Biur Zarządzania Projektami Uczelni Technicznych [TUPMO Forum] udział weźmie ponad 60 przedstawicieli z 23 uczelni,
a także przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Główne obszary tematyczne konferencji to Fundusze Europejskie, zatrudnianie w projektach oraz trwałość projektów - zarządzanie środkami trwałymi wytworzonymi i zakupionymi w ramach projektów.

Ekspertki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Panie: Anna Marciniak kierownik Sekcji Programów EFS - Dział Dotacji Krajowych i Funduszy UE oraz Marzena Durkiewicz-Sirocka kierownik Sekcji Oceny Konkursów - Dział Wyboru Projektów, podczas spotkania będą prezentowały założenia najbliższych naborów dla uczelni oraz panel tematyczny: „Doświadczenia NCBR po pierwszych naborach FERS i procesie oceny”.

Oba tematy ukierunkowane są na podnoszenie jakości edukacji i rozwój kompetencji w ramach priorytetu „Umiejętności” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, który jest następcą cenionego przez uczelnie Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

138 wyświetleń