Otwarte konkursy programu Horyzont Europa – obszar WIDENING i ERA | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-30

Otwarte konkursy programu Horyzont Europa – obszar WIDENING i ERA

aaa

W ramach programu Horyzont Europa, Komisja Europejska oferuje finansowanie działań mających na celu zmniejszenie luki w zakresie badań naukowych i innowacji, pomiędzy krajami rozwijającymi się (tzw. krajami wideningowymi), a rozwiniętymi oraz wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Działanie dzielą się na dwa obszary:

 • Zapewnianie szerszego uczestnictwa i rozpowszechnianie doskonałości (WIDENING)
 • Zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji (ERA)

Polska została zakwalifikowana przez Komisję Europejską do grupy krajów rozwijających się, co otwiera nowe możliwości finansowania działalności naukowej dla polskich naukowców.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą aktualnie otwartych i zapowiedzianych konkursów w ramach działania:

 1. Hop on Facility:

Konkurs umożliwia instytucjom z krajów rozwijających się przyłączenie się do już trwających projektów badawczo-rozwojowych, wyłonionych w ramach konkursów II Filaru programu „Horyzont Europa” oraz EIC Pathfinder.

 • Data rozpoczęcia naboru: 10 stycznia 2023
 • Data zakończenia naboru: 26 września 2024 (nabór ciągły)
 • Alokacja środków w 2024 r.: 40 mln euro
 • Orientacyjna liczba finansowanych projektów: 160

Link do ogłoszenia konkursu

 1. Excellence Hubs:

Excellence Hubs to inicjatywa mająca na celu finansowanie projektów tworzących silne powiązania pomiędzy środowiskiem akademickim, przedsiębiorstwami, administracją publiczną i społeczeństwem w ramach tzw. ekosystemów innowacji. Celem projektów jest rozwój regionalnej doskonałości w ekosystemach innowacji poprzez opracowanie wspólnej strategii B+R+I, a także rozwój potencjału badawczo-innowacyjnego całego ekosystemu poprzez współpracę międzynarodową z innymi ekosystemami w krajach rozwijających się. Koordynatorem musi być jednostka z kraju rozwijającego się.

 • Data rozpoczęcia naboru: 28 września 2023
 • Data zakończenia naboru: 7 marca 2024
 • Wartość projektu: 2-6 mln euro
 • Alokacja środków: 47 mln euro
 • Orientacyjna liczba finansowanych projektów: 12

Link do ogłoszenia konkursu

 1. ERA Chairs:

Konkurs ERA Chairs ma na celu wzmocnienie doskonałości naukowej instytucji koordynującej poprzez przeprowadzenie w niej zmian strukturalnych polegających m.in. na utworzeniu nowego zespołu badawczego/grupy badawczej pod kierownictwem światowej klasy naukowca-menadżera badań (tzw. ERA Chair holder).

 • Data rozpoczęcia naboru: 28 września 2023
 • Data zakończenia naboru: 7 marca 2024
 • Wartość projektu: 1,5-2,5 mln euro
 • Alokacja środków w 2024 r.: 47 mln euro
 • Orientacyjna liczba finansowanych projektów: 45

Link do ogłoszenia konkursu

 1. ERA Talents:

ERA Talents ma na celu wsparcie szkolenia oraz mobilności naukowców, innowatorów i innych utalentowanych pracowników sektora B+R, ze szczególnym uwzględnieniem kadr pracowniczych z krajów rozwijających się, w tym z Polski. W ramach konkursu ERA Talents można zaplanować organizację międzysektorowej wymiany personelu (delegacji, szkoleń) koncentrujących się na jednym z trzech działań uzupełniających wyznaczonych przez Komisję Europejską: wzmacnianie współpracy ośrodków naukowych z nienaukowymi, usprawnianie szkoleń ora z uczenia się w dłuższym okresie czasu oraz wspieranie przedsiębiorczości naukowej.

Link do ogłoszenia konkursu

 1. Support for the professionalisation of research management:

W ramach konkursu finansowane są projekty, których celem jest wzmocnienie potencjału zarządzania badaniami w publicznych organizacjach Unii Europejskiej prowadzących i finansujących badania. Działania powinny stworzyć wspólne wirtualne i niewirtualne programy szkoleniowe i programy nauczania dla kierowników badań oraz przygotować drogę do certyfikacji i akredytacji.

 • Data rozpoczęcia naboru: 6 grudnia 2023
 • Data zakończenia naboru: 12 marca 2024
 • Wartość projektu: 1 mln euro
 • Alokacja środków: 1 mln euro
 • Orientacyjna liczba finansowanych projektów: 1

Link do ogłoszenia konkursu

 1. Strengthening researchers’ skills for better careers – leveraging the European Competence Framework for Researchers:

W ramach konkursu finansowane są projekty, których celem jest wspieranie organizacji prowadzących badania w dostosowywaniu i wzmacnianiu formalnych i ukierunkowanych szkoleń dla badaczy w oparciu o wykorzystanie European Competence Framework for Researchers (ResearchComp). Celem szkoleń jest rozwój umiejętności przekrojowych, które mogą sprzyjać lepszym karierom naukowym w środowisku akademickim i poza nim.

 • Data rozpoczęcia naboru: 6 grudnia 2023
 • Data zakończenia naboru: 12 marca 2024
 • Wartość projektu: 0,5 mln euro
 • Alokacja środków: 0,5 mln euro
 • Orientacyjna liczba finansowanych projektów: 1

Link do ogłoszenia konkursu

Osoby do kontaktu w sprawie wymienionych konkursów w Centrum Zarządzania Projektami: Magdalena Urbanowicz, Aleksandra Dubiella-Jackowska

55 wyświetleń