Welcome to Poland 2023 NAWA - NABÓR | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-29

Welcome to Poland 2023 NAWA - NABÓR

aaa

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Welcome to Poland.

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

1) budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;

2) promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

W Programie nie dopuszcza się realizacji projektu w formule partnerskiej.

Projekt może być realizowany pomiędzy 1 września 2024 r. a 31 sierpnia 2026 r. Projekt może trwać 12, 18 albo 24 miesiące.

W związku z ograniczeniem konkursowym w zakresie liczby składanych wniosków przez jednego wnioskodawcę, Politechnika Gdańska może złożyć maksymalnie do 3 wniosków o finansowanie projektów w ogłoszonym konkursie. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w ww. konkursie poprzez zgłoszenie projektu w systemie Moja PG Projekty do dnia 16 lutego 2024 r.
W przypadku zgłoszenia w ramach uczelni większej liczby aplikacji zostanie przeprowadzona wewnętrzna preselekcja przedstawionych pomysłów projektowych.

Do Centrum Zarządzania Projektami wnioski należy składać najpóźniej do 21.02.2024 r.

Ostateczny termin przesłania wniosku do NAWA mija 28 lutego 2024 roku o godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa). Aplikować można jedynie poprzez system teleinformatyczny NAWA.

Więcej informacji na stronie NAWA.

Osoba do kontaktu: Magdalena Drywa , Centrum Zarządzania Projektami.

45 wyświetleń