Konkurs LIDER XV NCBiR | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-23

Konkurs LIDER XV NCBiR

ncbir

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs LIDER XV. Celem Programu LIDER jest wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN

Program adresowany jest do osób, które:

  1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi albo przygotowują rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  2. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
  3. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
  4. pozyskają do współpracy Jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
  5. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a ich pobyt jest zarejestrowany.

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub BADANIA rozwojowe.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego LSI.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCBiR.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 18 marca 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. do godz. 16:00.

Zgłoszenia w systemie moja PG należy przesłać do weryfikacji CZP maksymalnie dwa tygodnie przed planowanym złożeniem wniosku. Kompletny wniosek należy przedstawić do weryfikacji formalnej najpóźniej tydzień przed wysłaniem do instytucji.

Informacja w Centrum Zarządzania Projektami: Anita Wiśniewska, Katarzyna Bisewska, Kaja Kalinowska

29 wyświetleń