Konkurs MINIATURA 8 NCN | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-16

Konkurs MINIATURA 8 NCN

aaa

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 8, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł. Działanie naukowe może zostać przeprowadzone w formie: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego.

Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form wymienionych powyżej pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania
i konieczne do osiągnięcia założonych celów.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

  1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
  2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, dostępnego pod adresem www.osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Instrukcja składania wniosków znajduje się w wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MINIATURA 8 
w systemie OSF.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 16:00.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCN.

Zgłoszenia w systemie moja PG proszę przesłać do weryfikacji maksymalnie dwa tygodnie przed planowanym złożeniem wniosku. Pełen wniosek w systemie OSF proszę przedstawić do weryfikacji formalnej najpóźniej tydzień przed wysłaniem do instytucji.

Przypominamy o konieczności konsultacji planu zarządzania danymi z Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG

Informacja w Centrum Zarządzania Projektami: Anita Wiśniewska, Katarzyna Bisewska, Kaja Kalinowska

Raporty roczne składane do NCN

Przypominamy o obowiązku składania raportów rocznych z realizowanych projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki do 31 marca 2024 roku.

Raporty należy przesłać do weryfikacji pracowników CZP do 15 marca 2024 roku

23 wyświetleń