Premia na Horyzoncie - wypłacanie dodatków do wynagrodzeń w okresie realizacji projektu Horyzont 2020 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-02

Premia na Horyzoncie - wypłacanie dodatków do wynagrodzeń w okresie realizacji projektu Horyzont 2020

u1

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że po wprowadzeniu Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Gdańskiej dodatki do wynagrodzeń stanowią cześć wynagrodzenia, w związku z tym, zgodnie z Prawem Pracy okres przyznania dodatku do wynagrodzenia finansowanego z przedsięwzięcia Premia na Horyzoncie musi być tożsamy z okresem realizacji powiązanego projektu programu Horyzont 2020.

Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o wypłacanie dodatków do wynagrodzeń z przedsięwzięcia Premia na Horyzoncie w okresie realizacji powiązanego projektu programu Horyzont 2020 pomimo, że Ministerstwo Edukacji i Nauki nie zasiliło jeszcze rachunku PG środkami przewidzianymi we wniosku lub umowie. Wypłaty wynagrodzeń będą prefinansowane z rachunku podstawowego PG, a następnie refundowane z rachunku wyodrębnionego do projektu.

Okres wypłacania dodatków do wynagrodzeń z Premii na Horyzoncie:

  • przed otrzymaniem pierwszej transzy z MEiN - dodatki do wynagrodzeń można wypłacać po rozpoczęciu projektu Horyzont 2020 od dnia podpisania umowy z MEiN o przyznaniu Premii na Horyzoncie,
  • przed otrzymaniem ostatniej transzy z MEiN - do dnia zakończenia powiązanego projektu Horyzont 2020 lub do dnia złożenia raportu końcowego przez koordynatora projektu Horyzont 2020 (do 60 dni od dnia zakończenia projektu).

Uprzejmie przypominamy, że wysokość poniesionych kosztów w przedsięwzięciu Premia na Horyzoncie jest kwalifikowalna proporcjonalnie do wysokości poniesionych kwalifikowalnych kosztów w powiązanym projekcie Horyzont 2020. W związku z tym wysokość wypłacanych środków z przedsięwzięcia Premii na Horyzoncie nie powinna przekraczać 20% poniesionych kwalifikowalnych kosztów w powiązanym projekcie Horyzont 2020.

Wzór aneksu do wypłaty dodatku do wynagrodzenia finansowanego z przedsięwzięcia Premia na Horyzoncie dostępny jest w Repozytorium uczelni: Wzór H - Aneks do umowy o pracę/aktu mianowania dla pracownika Politechniki Gdańskiej w projekcie (konkurs "Premia na Horyzoncie"/"Premia na Horyzoncie2").

144 wyświetleń