Szkolenie "ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa - część merytoryczna B" | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-20

Szkolenie "ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa - część merytoryczna B"

aaa

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na szkolenie on-line w dniu 13 marca 2024r. w godzinach od 10:00-14:30 pt.:

“ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzoncie Europa część merytoryczna B”

Tematem spotkania będą działania typu:

  • research and innovation actions (RIA) – działania badawczo-innowacyjne,
  • inovation actions (IA) – działania innowacyjne,
  • coordination and support actions (CSA) – działania wspierające.

Projekty  RIA, IA i CSA występują przede wszystkim  w drugim filarze Horyzontu Europa: Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa – Klastry tematyczne, w Misjach, jak również w szerszym uczestnictwie i wzmacnianiu Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz w Euratomie, znajdziemy je w Infrastrukturach badawczych (FILAR I) i w Europejskich Ekosystemach Innowacji (Filar III).

Szkolenie poprowadzi p. Joanna Niedziałek – Ekspert DKPK.

Szczegóły dotyczące platformy spotkania zostaną przesłane do zarejestrowanych osób.

Udział w spotkaniu możliwy będzie po rejestracji na stronie internetowej Organizatora spotkania.

9 wyświetleń