Granty interwencyjne 2024 NAWA | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-17

Granty interwencyjne 2024 NAWA

gi

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do programu Granty interwencyjne 2024.

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. 

Składane w programie wnioski muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

W ramach programu mogą być finansowane następujące działania:

  • koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym;
  • koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;
  • koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Maksymalna wartość wnioskowanych środków finansowych dla jednego projektu wynosi 300 000 złotych.

Projekt w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym, jednak nie dłużej niż do 20 grudnia 2024 roku do godz. 15.00 lub do wyczerpania budżetu programu (5 000 000 zł).

Aplikować można jedynie poprzez system teleinformatyczny NAWA.

Możliwe jest złożenie maksymalnie 3 wniosków w danym roku kalendarzowym przez jednego Wnioskodawcę. Kolejne nie będą oceniane. Wnioskodawca, którego wniosek nie otrzymał finansowania, ale który uzyskał co najmniej 70 pkt, może ten wniosek poprawić i złożyć ponownie w tej samej edycji. Wnioskodawca może to zrobić jednokrotnie i nie uwzględnia się tego wniosku w limicie 3 wniosków na Wnioskodawcę.

Z uwagi na ograniczenia liczby wniosków, zgłaszania chęci uczestnictwa w konkursie będzie możliwe poprzez zgłoszenie projektu w systemie Moja PG Projekty.

Pierwsza tura przyjmowania zgłoszeń w Moja PG obejmuje okres do dnia 14 czerwca 2024 r.

W przypadku zgłoszenia w ramach uczelni większej liczby aplikacji zostanie przeprowadzona wewnętrzna preselekcja przedstawionych pomysłów projektowych.

Więcej informacji na stronie NAWA.

Osoba do kontaktu z Centrum Zarządzania Projektami: Anna Wnuk, Magdalena Drywa

21 wyświetleń