KATAMARAN – Tworzenie i realizacja międzynarodowych programów studiów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-24

KATAMARAN – Tworzenie i realizacja międzynarodowych programów studiów

nawa

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków o udział w Programie KATAMARAN – Tworzenie i realizacja międzynarodowych programów studiów.

Celem Programu jest rozwój umiędzynarodowienia instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez wspieranie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów studiów.

Celami szczegółowymi są:

  • zwiększenie atrakcyjności polskich instytucji szkolnictwa wyższego wśród osób studiujących, doktorantek, doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy poprzez rozwój oferty programowej w językach obcych;
  • podniesienie jakości kształcenia poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów prowadzących do uzyskania wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego dyplomu.

Instytucja finansująca zdecydowała się na wyodrębnienie dwóch ścieżek wsparcia dla instytucji, które chcą ubiegać się o finansowanie projektów w naborze:

ścieżka A – Tworzenie międzynarodowych programów studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, dających możliwość wydania wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego dyplomu.

Możliwy okres realizacji projektu dla ww. ścieżki to 01.10.2024 r. do 31.03.2026 r.

 lub

ścieżka B – Realizacja istniejących międzynarodowych programów studiów I lub II stopnia, kończących się wydaniem wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego dyplomu.

Możliwy okres realizacji projektu dla ww. ścieżki to 01.10.2024 r. do 30.09.2028 r.

W związku z ograniczeniem konkursowym w zakresie liczby wniosków składanych przez jednego wnioskodawcę Politechnika Gdańska może złożyć maksymalnie 4 wnioski, przy czym maksymalnie 2 wnioski w ramach ścieżki A oraz maksymalnie 2 wnioski w ramach ścieżki B.

Chęć uczestnictwa w ww. konkursie należy zgłosić poprzez wypełnienie zgłoszenia projektu w systemie Moja PG Projekty do dnia 07 czerwca 2024 r. W przypadku zgłoszenia większej liczby aplikacji zostanie przeprowadzona wewnętrzna preselekcja przedstawionych aplikacji projektówych.

Wnioski projektowe należy składać w Centrum Zarządzania Projektami najpóźniej do 20.06.2024 r.

Ostateczny termin przesłania wniosku do NAWA mija 28 czerwca 2024 roku godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa). Aplikować można jedynie poprzez system teleinformatyczny NAWA.

Więcej informacji na stronie NAWA.

Osoba do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami: p. Anna Wnuk, Magdalena Drywa.

14 wyświetleń