Konkurs EIG CONCERT-Japan | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-17

Konkurs EIG CONCERT-Japan

ncbir

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do jedenastego konkursu w ramach programu European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan. Jest to międzynarodowa wspólna inicjatywa wspierająca i rozwijająca współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią.

Dla kogo

O finansowanie mogą się starać organizacje badawcze, mikro firma, mała i średnia firma, duża firma, konsorcjum.

Konsorcjum międzynarodowe powinno być złożone przynajmniej z trzech podmiotów: jednego z Japonii i dwóch z różnych krajów europejskich.

Na co

W konkursie European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan dofinansowanie można przeznaczyć:

  • organizacja badawcza na badania podstawowe, badanie przemysłowe, prace rozwojowe,
  • przedsiębiorca na badanie przemysłowe, prace rozwojowe.

Zakres tematyczny

Konkurs European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan obejmuje tematykę: „Transformacje cyfrowe i robotyka w rolnictwie zrównoważonym”.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu tematycznego konkursu znajdują się w dokumentach: Call Text i Guidelines for Applicants.

Budżet konkursu

Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 300 000 euro na projekt. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Harmonogram konkursu

  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 14 maja 2024 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 23 lipca 2024 r.
  • Wyniki oceny i publikacja listy rankingowej: grudzień 2024 r.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny PT-Outline dostępny pod linkiem: https://ptoutline.eu/app/eigjapan_jc2024.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBiR.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 5 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru.

Kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl.

11 wyświetleń