Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją - nabór wniosków NAWA | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-24

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją - nabór wniosków NAWA

nawa

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę.

Środki na projekty w ramach naboru przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie – każda ze stron składa wniosek do instytucji wyznaczonej w tym celu w swoim kraju tj. partnerzy z Francji do Campus France a partnerzy z Polski do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Francji, które mają taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 30 000 zł

Projekt należy zgłosić w systemie Moja PG do 03.07.2024 r.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Centrum Zarządzania Projektami najpóźniej do 08.07.2024 r.

Wnioski do NAWA należy składać w terminie do 17.07.2024 r. do godziny 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy.

Aplikować można jedynie poprzez system teleinformatyczny NAWA. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 31.12.2024.

Więcej informacji na stronie NAWA.

Osoba do kontaktu z Centrum Zarządzania Projektami: Anna Wnuk, Magdalena Drywa

14 wyświetleń