Wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską - nabór wniosków NAWA | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-24

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską - nabór wniosków NAWA

nawa

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę.

Środki na projekty w ramach naboru przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie – każda ze stron składa wniosek do instytucji wyznaczonej w tym celu w swoim kraju tj. partnerzy z do MAECI a partnerzy z Polski do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Włoszech, które mają taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Nabór wniosków otwarty jest wyłącznie dla następujących obszarów tematycznych:

  • Rolnictwo i żywność
  • Zrównoważone środowisko
  • Zdrowie i nauki o życiu
  • Nanonauki i zaawansowane materiały
  • Astrofizyka (obserwacja Wszechświata z naziemnego detektora GW: wpływ szumów środowiskowych, elektronika o niskim poziomie szumów, optyka o wysokiej precyzji).

Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 30 000 zł

Projekt należy zgłosić w systemie Moja PG do 10.06.2024 r.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Centrum Zarządzania Projektami najpóźniej do 12.06.2024 r.

Wnioski do NAWA należy składać w terminie do 17.06.2024 r. do godziny 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy.

Aplikować można jedynie poprzez system teleinformatyczny NAWA.

Więcej informacji na stronie NAWA.

Osoba do kontaktu z Centrum Zarządzania Projektami: Anna Wnuk, Magdalena Drywa

17 wyświetleń