Nabór: „Dostępność szansą na rozwój 3” | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-11

Nabór: „Dostępność szansą na rozwój 3”

pg

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków w ramach programu FERS: „Działania szkoleniowe i doradcze dla pracowników przedsiębiorstw i innych pracodawców, realizowane w obszarach kluczowych dla rozwoju społecznogospodarczego kraju, działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA) „Dostępność szansą na rozwój 3”.

Przedmiotem (celem) naboru jest wybór i dofinansowanie projektów, których realizacja przyczyni się do wzrostu świadomości wśród przedsiębiorców, pracownic lub pracowników w zakresie dostępności, w tym uniwersalnego projektowania powszechnie używanych produktów i usług zaspokajających szczególne potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektów szkoleniowo – doradczych w obszarze dostępności, w tym zasad uniwersalnego projektowania oraz komercjalizacji ich rozwiązań.

Start naboru: 10.06.2024

Zakończenie naboru: 24.06.2024

Więcej informacji na stronach PARP :  nabór

20 wyświetleń