Współpraca badawcza Polska (NCBR) – Korea Południowa (KETEP) – 2. Konkurs | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-05

Współpraca badawcza Polska (NCBR) – Korea Południowa (KETEP) – 2. Konkurs

ketep

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) ogłosiły drugi wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie efektywności energetycznej (energy efficiency).

Dla kogo

Wnioskodawca po stronie polskiej:

  • Organizacje badawcze (wchodzące w skład grupy podmiotów)
  • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
  • Grupy podmiotów

Na co

Organizacja badawcza – badania przemysłowe, prace rozwojowe,

Przedsiębiorca – badania przemysłowe, prace rozwojowe.

Zakres tematyczny

Efektywność energetyczna (energy efficiency).

Budżet konkursu

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 836 000 euro.

Kurs do przeliczeń: 1 euro =  4,2553 zł (wg. EBC z 27.05.2024).

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Harmonogram konkursu

  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 27 maja 2024 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 27 sierpnia 2024 r.
  • Wyniki oceny i publikacja listy rankingowej: listopad 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie należy przesyłać:

- na skrzynkę pocztową: korea@ncbr.gov.pl

lub

- poprzez platformę ePUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /NCBiR/SkrytkaESP. 

Szczegóły procesu oceny, jak również wytyczne znajdą Państwo w dokumentach konkursowych, dostępnych m. in. na stronie konkursu.

Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl.

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

32 wyświetleń