Oczekiwane kompetencje cyfrowe kandydatów na studia Politechniki Gdańskiej mieszczą się w zakresie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole średniej. Kandydaci na studia dysponują wystarczającymi kompetencjami cyfrowymi, które osiągnęli w trakcie wcześniejszej edukacji.

W całym procesie rekrutacji na studia potrzebna jest podstawowa umiejętność korzystania
z komputera i Internetu w celu dokonania rejestracji w systemie e-Rekrutacja. Politechnika Gdańska na każdym etapie rekrutacji zapewnia wsparcie kandydatom na studia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Centrum Rekrutacyjnym, jak również z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi. W razie problemów technicznych Centrum Usług Informatycznych służy pomocą Helpdesku PG.

Na stronie Politechniki Gdańskiej są szczegółowe instrukcje dla kandydatów na studia dotyczące systemu e-Rekrutacja min.: tworzenia konta do rekrutacji, uzupełniania danych kandydata, zapisów na studia i do szkoły doktorskiej, blokowania naboru oraz edycji danych kandydata, wyników oraz aktywacji konta w portalu Moja PG.

Na każdym kierunku studiów Politechniki Gdańskiej wskazane są kompetencje cyfrowe do obsługi poczty elektronicznej, edytorów tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych.

Studenci PG w ciągu pierwszego semestru nauki przechodzą obowiązkowe szkolenia dotyczące korzystania z systemu Moja PG oraz przygotowujące do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.