Opłata rekrutacyjna | Politechnika Gdańska

Treść strony

Opłata rekrutacyjna

Could not load image from CDN: Client error: `GET https://files.pg.edu.pl/api/v1/file?path=main%2FRekrutacja%2FGrafika%2FDowolne%2F40.jpg&alt=&attr=%7B%22class%22%3A%22img-fluid%20d-block%20mr-file-link%22%7D&target=blank` resulted in a `404 Not Found` response: File not found

W ramach jednej opłaty kandydat może wybrać dowolną liczbę kierunków studiów (w naborze), którymi jest zainteresowany.

Opłata jest obowiązkowa.
Wysokość opłaty rekrutacyjnej: 85 z


Opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega zwrotowi wyłącznie w następujących przypadkach:

  • gdy dany kierunek studiów nie został uruchomiony, ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów,
  • gdy kandydat dokonał więcej niż jednej opłaty rekrutacyjnej.