W ramach jednej, obowiązkowej opłaty, kandydat może wybrać dowolną liczbę kierunków studiów w naborze, którymi jest zainteresowany, pod warunkiem, iż mają one jednolitą formę kształcenia.
 

Przykład:
Kandydat pragnie wziąć udział w rekrutacji na studia wyłącznie w formie stacjonarnej. Wówczas dokonuje jednorazowej opłaty za wybór dowolnej liczby kierunków studiów w wybranej formie stacjonarnej. 

Kandydat dokonuje dwóch opłat rekrutacyjnych, jeśli pragnie brać udział w rekrutacji na studia zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej za rekrutację na kierunki studiów II stopnia wynosi 85 zł
 


Opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega zwrotowi wyłącznie w następujących przypadkach:
  • gdy dany kierunek studiów nie został uruchomiony, ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów,
  • gdy kandydat dokonał więcej niż jednej opłaty rekrutacyjnej (za kierunki studiów w jednolitej formie kształcenia, np. wszystkie wybrane kierunki dotyczą formy stacjonarnej).