Olimpiady i konkursy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Olimpiady i konkursy

Wykaz uznawanych w procesie rekrutacyjnym olimpiad i konkursów:
 
Nazwa olimpiady/konkursu Kierunek studiów
Astronomii
 • Fizyka Techniczna
Biologiczna
 • Biotechnologia
 • Chemia
 • Zielone Technologia
Chemiczna
 • Biotechnologia
 • Chemia
 • Chemia budowlana
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria mechaniczno-medyczna
 • Inżynieria środowiska
 • Technologia chemiczna
 • Zielone technologie
Fizyczna
 • Analityka gospodarcza
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Chemia
 • Chemia budowlana
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Fizyka techniczna
 • Geodezja i kartografia
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżyniera danych
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria mechaniczno-medyczna
 • Inżynieria środowiska
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Nanotechnologia
 • Oceanotechnika
 • Technologia chemiczna
 • Transport
 • Transport i logistyka
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie inżynierskie
 • Zielone technologie
Geograficzna
 • Ekonomia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Oceanotechnika
 • Transport
 • Transport i logistyka
Informatyczna
 • Analityka gospodarcza
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • Ekonomia
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Fizyka techniczna
 • Geodezja i kartografia
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżyniera danych
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria mechaniczno-medyczna
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Nanotechnologia
 • Oceanotechnika
 • Transport
 • Transport i logistyka
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie inżynierskie
Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • Biotechnologia
 • Chemia
 • Chemia budowlana
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Fizyka techniczna
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria mechaniczno-medyczna
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Nanotechnologia
 • Oceanotechnika
 • Technologia chemiczna
 • Transport i logistyka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
Matematyczna
 • Architektura
 • Analityka gospodarcza
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Chemia
 • Chemia budowlana
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Fizyka techniczna
 • Geodezja i kartografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżyniera danych
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria mechaniczno-medyczna
 • Inżynieria środowiska
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Nanotechnologia
 • Oceanotechnika
 • Technologia chemiczna
 • Transport
 • Transport i logistyka
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie inżynierskie
 • Zielone technologie
Powszechny Internetowy Konkurs dla uczniów szkół średnich
 • Architektura
 • Analityka gospodarcza
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Chemia
 • Chemia budowlana
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Fizyka techniczna
 • Geodezja i kartografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżyniera danych
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria mechaniczno-medyczna
 • Inżynieria środowiska
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Nanotechnologia
 • Oceanotechnika
 • Technologia chemiczna
 • Transport
 • Transport i logistyka
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie inżynierskie
 • Zielone technologie
Przedsiębiorczości
 • Ekonomia
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie inżynierskie
Techniki Samochodowej
 • Energetyka
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria mechaniczno-medyczna
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Transport
 • Transport i logistyka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 • Budownictwo
 • Chemia budowlana
 • Geodezja i kartografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Inżynieria środowiska
 • Transport
 • Transport i logistyka
Wiedzy Ekologicznej
 • Chemia
 • Chemia budowlana
 • Energetyka 
  (Dotyczy tylko kandydatów na Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa)
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria środowiska
 • Technologia chemiczna
 • Zielone technologie
Wiedzy Ekonomicznej
 • Analityka gospodarcza
 • Ekonomia
 • Matematyka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie inżynierskie
Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Mechatronika
 • Oceanotechnika
 • Transport i logistyka
Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra"
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Mechatronika
Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Geodezja i kartografia
 • Gospodarka przestrzenna
Wiedzy Technicznej
 • Analityka gospodarcza
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Chemia
 • Chemia budowlana
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Fizyka techniczna
 • Geodezja i kartografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżyniera danych
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria mechaniczno-medyczna
 • Inżynieria środowiska
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Nanotechnologia
 • Oceanotechnika
 • Technologia chemiczna
 • Transport
 • Transport i logistyka
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie inżynierskie
 • Zielone technologie
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 • Zielone technologie
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Analityka gospodarcza
 • Ekonomia
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie inżynierskie
Wiedzy o Państwie i Prawie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie inżynierskie
Wiedzy o Żywności Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 • Biotechnologia
 • Chemia
„Indeks Wcześniej na WEiA” (Konkurs PG)
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • Elektrotechnika
 • Energetyka (Dotyczy tylko kandydatów na Wydział Elektrotechniki i Automatyki)
Ogólnopolski Konkurs Projektowy „Wygraj Indeks WETI” (Konkurs PG)
 • Elektronika i telekomunikacja 
Konkurs Chemiczny "Wygraj Indeks" (Konkurs PG)
 • Biotechnologia
 • Chemia
 • Chemia budowlana
 • Inżynieria materiałowa (Dotyczy tylko kandydatów na Wydział Chemiczny)
 • Technologia chemiczna
 • Zielone technologie
Ogólnopolski Konkurs "Wygraj Indeks" - Matematyka" (Konkurs PG)
 • Matematyka
Ogólnopolski Konkurs "Wygraj Indeks" - Fizyka (Konkurs PG)
 • Fizyka techniczna
 • Inżynieria materiałowa (Dotyczy tylko kandydatów na Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej)
 • Nanotechnologia
Wiem na bank- Indeks na WZIE (Konkurs PG)
 • Analityka gospodarcza
 • Ekonomia
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie inżynierskie

 

Zasady przyjmowania na pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów zostały określone w

Uchwała Senatu PG nr 195/2022/XX (pdf, 403.64kB)

Uchwała Senatu PG nr 483/2020/XXIV
Uchwała Senatu PG nr 224/2018/XXIV 

W załączniku do Uchwała Senatu PG nr 483/2020/XXIV znajduje się wykaz uznawanych
w procesie rekrutacyjnym olimpiad i konkursów.

 


Szczegółowe regulaminy Ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Gdańską:

POWRÓT