Wykaz uznawanych w procesie rekrutacyjnym olimpiad i konkursów:
 
Nazwa olimpiady/konkursu Kierunek studiów
Astronomii
 • Fizyka Techniczna
Biologiczna
 • Biotechnologia
 • Chemia
 • Zielone Technologie
Chemiczna
 • Biotechnologia
 • Chemia
 • Chemia budowlana
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria mechaniczno-medyczna
 • Inżynieria środowiska
 • Technologia chemiczna
 • Zielone technologie
Fizyczna
 • Analityka gospodarcza
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Chemia
 • Chemia budowlana
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Fizyka techniczna
 • Geodezja i kartografia
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria danych
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria mechaniczno-medyczna
 • Inżynieria środowiska
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Nanotechnologia
 • Okręty i konstrukcje morskie
 • Technologia chemiczna
 • Transport
 • Transport i logistyka
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie inżynierskie
 • Zielone technologie
Geograficzna
 • Ekonomia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Okręty i konstrukcje morskie
 • Transport
 • Transport i logistyka
Igrzyska Akademii ETI
 • Analityka gospodarcza
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria danych
 • Zarządzanie inżynierskie
Informatyczna
 • Analityka gospodarcza
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • Ekonomia
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Fizyka techniczna
 • Geodezja i kartografia
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżyniera danych
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria mechaniczno-medyczna
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Nanotechnologia
 • Okręty i konstrukcje morskie
 • Transport
 • Transport i logistyka
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie inżynierskie
Innowacji Technicznych i Wynalazczości lub Wiedzy o Wynalazczości lub Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice/ Telekomunikacji i Informatyce/ Mechanice/ Ochronie środowiska
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • Biotechnologia
 • Chemia
 • Chemia budowlana
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Fizyka techniczna
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria mechaniczno-medyczna
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Nanotechnologia
 • Okręty i konstrukcje morskie
 • Technologia chemiczna
 • Transport i logistyka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
Matematyczna
 • Architektura
 • Analityka gospodarcza
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Chemia
 • Chemia budowlana
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Fizyka techniczna
 • Geodezja i kartografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżyniera danych
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria mechaniczno-medyczna
 • Inżynieria środowiska
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Nanotechnologia
 • Okręty i konstrukcje morskie
 • Technologia chemiczna
 • Transport
 • Transport i logistyka
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie inżynierskie
 • Zielone technologie
Powszechny Internetowy Konkurs dla uczniów szkół średnich - Matematyka
 • Architektura
 • Analityka gospodarcza
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Chemia
 • Chemia budowlana
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Fizyka techniczna
 • Geodezja i kartografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżyniera danych
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria mechaniczno-medyczna
 • Inżynieria środowiska
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Nanotechnologia
 • Okręty i konstrukcje morskie
 • Technologia chemiczna
 • Transport
 • Transport i logistyka
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie inżynierskie
 • Zielone technologie
Przedsiębiorczości
 • Ekonomia
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie inżynierskie
Techniki Samochodowej
 • Energetyka
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria mechaniczno-medyczna
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Transport
 • Transport i logistyka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 • Budownictwo
 • Chemia budowlana
 • Geodezja i kartografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Inżynieria środowiska
 • Transport
 • Transport i logistyka
Wiedzy Ekologicznej
 • Chemia
 • Chemia budowlana
 • Energetyka 
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria środowiska
 • Technologia chemiczna
 • Zielone technologie
Wiedzy Ekonomicznej
 • Analityka gospodarcza
 • Ekonomia
 • Matematyka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie inżynierskie
Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Mechatronika
 • Okręty i konstrukcje morskie
 • Transport i logistyka
Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra"/ Inżynieria w Elektroenergetyce
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Mechatronika
Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Geodezja i kartografia
 • Gospodarka przestrzenna
Wiedzy Technicznej lub Wiedzy Technicznej - Inżynieria w Energetyce
 • Analityka gospodarcza
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Chemia
 • Chemia budowlana
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Fizyka techniczna
 • Geodezja i kartografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżyniera danych
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria mechaniczno-medyczna
 • Inżynieria środowiska
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Nanotechnologia
 • Okręty i konstrukcje morskie
 • Technologia chemiczna
 • Transport
 • Transport i logistyka
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie inżynierskie
 • Zielone technologie
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 • Zielone technologie
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Analityka gospodarcza
 • Ekonomia
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie inżynierskie
Wiedzy o Państwie i Prawie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie inżynierskie
Wiedzy o Żywności / Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 • Biotechnologia
 • Chemia
Konkurs o Stypendium Talentów (Konkurs PG)
 • Architektura
 • Analityka gospodarcza
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Chemia
 • Chemia budowlana
 • Ekonomia
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Fizyka techniczna
 • Geodezja i kartografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżyniera danych
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria mechaniczno-medyczna
 • Inżynieria środowiska
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Nanotechnologia
 • Okręty i konstrukcje morskie
 • Technologia chemiczna
 • Transport
 • Transport i logistyka
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie inżynierskie
 • Zielone technologie
„Indeks Wcześniej na WEiA” (Konkurs PG)
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • Elektrotechnika
 • Energetyka 
Ogólnopolski Konkurs Projektowy „Wygraj Indeks WETI” (Konkurs PG)
 • Elektronika i telekomunikacja 
Konkurs Chemiczny "Wygraj Indeks" (Konkurs PG)
 • Biotechnologia
 • Chemia
 • Chemia budowlana
 • Inżynieria materiałowa
 • Technologia chemiczna
 • Zielone technologie
Ogólnopolski Konkurs "Wygraj Indeks" - Matematyka" (Konkurs PG)
 • Matematyka
Ogólnopolski Konkurs "Wygraj Indeks" - Fizyka (Konkurs PG)
 • Fizyka techniczna
 • Inżynieria materiałowa 
 • Nanotechnologia
Wiem na bank- Indeks na WZIE (Konkurs PG)
 • Analityka gospodarcza
 • Ekonomia
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie inżynierskie
Zbuduj Maszynę Goldberga (Konkurs PG)
 • Fizyka techniczna
 • Inżynieria materiałowa
 • Nanotechnologia

 

 Olimpiady i konkursy - aktualne

Zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów zostały określone w

Uchwała Senatu PG nr 364/2023/XXV z 21 czerwca 2023 r. (pdf, 387.43kB) Uchwała Senatu PG nr 195/2022/XX (pdf, 403.64kB)

Uchwała Senatu PG nr 483/2020/XXIV

Uchwała Senatu PG nr 224/2018/XXIV z 12 grudnia 2018 r (pdf, 465.56kB)

 

Olimpiady i konkursy - od roku akademickiego 2027/2028

Zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów od roku akademickiego 2027/2028:

Uchwała Senatu PG nr 363/2023/XXV z 21 czerwca 2023 r. (pdf, 413.13kB)

 

 


Szczegółowe regulaminy Ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Gdańską:

POWRÓT