Zapraszamy do zapoznania się ze sposobem obliczania punktów rekrutacyjnych

Kandydaci posiadający polskie obywatelstwo

Kandydaci będący obywatelami innych państw (w tym posiadacze Karty Polaka)