Jak liczyć punkty rekrutacyjne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Jak liczyć punkty rekrutacyjne

Zapraszamy do zapoznania się ze sposobem obliczania punktów rekrutacyjnych

Kandydaci posiadający polskie obywatelstwo

Kandydaci będący obywatelami innych państw (w tym posiadacze Karty Polaka)