Wymagane dokumenty | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wymagane dokumenty

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wymaganych dokumentów podczas procesu rekrutacyjnego

Kandydaci posiadający polskie obywatelstwo

Kandydaci będący obywatelami innych państw (w tym posiadacze Karty Polaka)