Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem rekrutacji na studia II stopnia

Kandydaci posiadający polskie obywatelstwo

Kandydaci będący obywatelami innych państw (w tym posiadacze Karty Polaka)