Rekrutacja krok po kroku | Politechnika Gdańska

Treść strony

Rekrutacja krok po kroku

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi rekrutacji na studia II stopnia

Kandydaci posiadający polskie obywatelstwo
Kandydaci będący obywatelami innych państw (w tym posiadacze Karty Polaka)