Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi rekrutacji na studia II stopnia

Kandydaci posiadający polskie obywatelstwo
Kandydaci będący obywatelami innych państw (w tym posiadacze Karty Polaka)