Własny Fundusz Stypendialny Politechniki Gdańskiej Własny Fundusz Stypendialny Politechniki Gdańskiej

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Akty prawne --> Akty wewnętrzne (uczelniane), zostało zamieszczone ZR PG nr 30/2018 z 13 września 2018 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Gdańskiej i ustalenie tekstu jednolitego.

Premia za publikacje naukowe i patenty na Politechnice Gdańskiej w roku 2020 Premia za publikacje naukowe i patenty na Politechnice Gdańskiej w roku 2020

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Akty prawne --> Akty wewnętrzne (uczelniane), zostało zamieszczone ZR PG nr 19/2020 z 3 kwietnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu premii za publikacje naukowe i patenty na Politechnice Gdańskiej w roku 2020, z którego mogą skorzystać doktoranci.

Konkurs o nagrody PAN Konkurs o nagrody PAN

Polska Akademia Nauka zaprasza do uczestnictwa w konkursie o Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

Stypendia dla młodych naukowców Stypendia dla młodych naukowców

Tygodnik POLITYKA ogłasza jubileuszową 20. edycję programu stypendialnego dla młodych naukowców – Nagród Naukowych POLITYKI.

Kursy na platformie Moodle Kursy na platformie Moodle

Chcielibyśmy poinformować, że na platformie Moodle zostały zamieszczone kursy dla doktorantów Szkoły Doktorskiej.

Nowa zakładka "Rekrutacja standardowa na r. a. 2020/2021" Nowa zakładka "Rekrutacja standardowa na r. a. 2020/2021"

Informujemy, że w sekcji Dla kandydatów została utworzona nowa zakładka "Rekrutacja standardowa na r. a. 2020/2021".

Osiągnięcia naukowe doktorantów i nr ORCID młodego naukowca Osiągnięcia naukowe doktorantów i nr ORCID młodego naukowca

Prorektor ds. nauki zobowiązał doktorantów Szkoły Doktorskiej do założenia indywidualnego konta w Systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) oraz identyfikatora ORCID, a następnie powiązania swojego konta systemowego w PBN z kontem w systemie ORCID. Termin na wykonanie tego zadania to 14 kwietnia b.r.

I konkurs w ramach cyklu Grantów Rektora PG. „Nowoczesny Kampus PG: łączymy tradycję z nowoczesnością” I konkurs w ramach cyklu Grantów Rektora PG. „Nowoczesny Kampus PG: łączymy tradycję z nowoczesnością”

Celem pierwszej edycji Grantu Rektora PG o wartości 20 000 PLN jest opracowanie w dniach 8-27 kwietnia 2020 r. twórczej koncepcji przestrzennej wraz z dokumentacją dla sali wystawowej oraz sali wystawowo-seminaryjnej w budynku Hydromechaniki.

Program „Premia za publikacje IDUB 2020” Program „Premia za publikacje IDUB 2020”

Wniosek należy składać po publikacji artykułu w jego ostatecznej formie. Premia przyznawana jest za artykuły spełniające opisane warunki i opublikowane po 1 stycznia 2020 roku.

[AKTUALIZACJA] 24.03.2020 r. Dostęp do systemów uczelnianych Moja PG [AKTUALIZACJA] 24.03.2020 r. Dostęp do systemów uczelnianych Moja PG

Przypominamy, że każdy doktorant PG ma możliwość dostępu do systemów uczelnianych Moja PG i Repozytorium dokumentów za pomocą VPN w przeglądarce (SSL-VPN).

Zajęcia " Basic didactic methods" Zajęcia " Basic didactic methods"

Informujemy, że zajęcia dla grup, których termin przypada w okresie zawieszenia zajęć, będą prowadzone w sposób zdalny.

Indywidualne konsultacje z języka angielskiego - 4. edycja (POWER 3.5) Indywidualne konsultacje z języka angielskiego - 4. edycja (POWER 3.5)

Chcielibyśmy poinformować, że w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej rozpoczyna się kolejna edycja indywidualnych konsultacji z języka angielskiego dla doktorantów PG. Zajęcia rozpoczną się w kwietniu i zakończą się w czerwcu 2020r.

Wszystkie komunikaty o funkcjonowaniu PG w okresie zagrożenia epidemicznego Wszystkie komunikaty o funkcjonowaniu PG w okresie zagrożenia epidemicznego

Prosimy o śledzenie komunikatów i ogłoszeń, dotyczących funkcjonowania Politechniki Gdańskiej w okresie zagrożenia epidemicznego.

Doktoraty Wdrożeniowe na Politechnice Gdańskiej Doktoraty Wdrożeniowe na Politechnice Gdańskiej

W związku z pojawiającymi się pytaniami o doktorat wdrożeniowy realizowany tymczasowo w ramach ścieżki wdrożeniowej w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, a od przyszłego roku akademickiego 2020/21 w ramach nowo powstałej Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej informujemy, że aktualne informacje na ten temat można znaleźć na stronie Działu Spraw Naukowych.

Biuro Szkoły Doktorskiej - godziny pracy Biuro Szkoły Doktorskiej - godziny pracy

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją, Biuro Szkoły Doktorskiej, będzie otwarte dla doktorantów we wtorki i czwartki w godzinach 10:00-13:00. Zmienione godziny przyjęć obowiązują do odwołania.

Funkcjonowanie uczelni i biura szkoły w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych Funkcjonowanie uczelni i biura szkoły w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych

Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację, zachęcamy do śledzenia strony głównej PG oraz strony szkoły, gdzie na bieżąco umieszczane są nowe informacje.

Informowanie o stanie zdrowia doktorantów Informowanie o stanie zdrowia doktorantów

Zwracamy się z prośbą o przekazywanie na bieżąco do Biura Szkoły Doktorskiej na adres e-mail: doctoral-school@pg.edu.pl informacji o pogorszeniu się stanu zdrowia i wystąpieniu objawów dla infekcji wirusowej COVID-19.

[Aktualizacja] WAŻNA INFORMACJA - Zajęcia " Basic didactic methods" [Aktualizacja] WAŻNA INFORMACJA - Zajęcia " Basic didactic methods"

Szanowni Doktoranci. Zajęcia wstrzymane. Wszystkie wysyłane ewentualnie materiały będą miały charakter konsultacyjny.

[Aktualizacja z 13.03.2020] Doktoranci powracający z zagranicy - informacja [Aktualizacja z 13.03.2020] Doktoranci powracający z zagranicy - informacja

W razie wystąpienia dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecany jest bezzwłoczny telefoniczny kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku (psse.gda.pl)

Zarządzenie Rektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności PG Zarządzenie Rektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności PG

Szanowni Doktoranci, prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora PG z 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności PG. Zarządzenie dotyczy m.in.: odwołania w dniach 12 marca – 29 marca 2020 r. zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych.

Ważna informacja - odwołane wyjazdy i przyjazdy zagraniczne Ważna informacja - odwołane wyjazdy i przyjazdy zagraniczne

Z dniem 10 marca 2020 r. odwołuje się wszystkie zaplanowane wyjazdy zagraniczne studentów i pracowników, a także przyjazdy studentów i gości uczelni zaproszonych z zagranicy. Decyzja ta obowiązuje do odwołania.

[Aktualizacja z 12.03.2020] Ankiety dotyczące wyboru przedmiotów fakultatywnych [Aktualizacja z 12.03.2020] Ankiety dotyczące wyboru przedmiotów fakultatywnych

Szanowni Doktoranci. Bardzo prosimy o regularne sprawdzanie skrzynki mailowej, gdyż w dniu dzisiejszym rozpoczynamy rozsyłanie ankiet dotyczących wyboru przedmiotów fakultatywnych dla poszczególnych dyscyplin. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dn. 11.03.2020 rekomenduje się wykorzystywanie korespondencji e-mailowej i telefonicznej, w zastępstwie papierowej, wśród pracowników, studentów i doktorantów.

Dofinansowanie dla doktorantów dotyczące wyjazdów na konferencje - projekt POWER 3.5 Dofinansowanie dla doktorantów dotyczące wyjazdów na konferencje - projekt POWER 3.5

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania na okres realizacji zadań za granicą, organizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej POWR.03.05.00-00-Z044/17. Informujemy, ze nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania funduszy.

Staże dla doktorantów - projekt POWER 3.5 Staże dla doktorantów - projekt POWER 3.5

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie 19 000 PLN na 3-miesięczne zagraniczne staże naukowo-badawcze lub przemysłowe, organizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej POWR.03.05.00-00-Z044/17. Informujemy, że nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania funduszy.

Zmiana godzin pracy biura Szkoły Doktorskiej - 9 marca 2020 r. Zmiana godzin pracy biura Szkoły Doktorskiej - 9 marca 2020 r.

Informujemy, że w dniu 9 marca 2020 (poniedziałek), biuro Szkoły Doktorskiej będzie czynne w godzinach 11:00-13:30.

V nabór wniosków w ramach drugiej edycji Programu PROM dla doktorantów V nabór wniosków w ramach drugiej edycji Programu PROM dla doktorantów

Wnioski można składać osobiście lub drogą mailową (uczestnicy zagraniczni) do Biura Projektu, do dnia 31 marca 2020 roku.

Zmiany w programach kształcenia dla dyscyplin: Inżynieria mechaniczna oraz Inżynieria materiałowa Zmiany w programach kształcenia dla dyscyplin: Inżynieria mechaniczna oraz Inżynieria materiałowa

Uprzejmie informujemy, że w zakładce program kształcenia w dyscyplinach: Inżynieria mechaniczna oraz Inżyniera materiałowa zostały wprowadzone ważne zmiany.

Praktyka zawodowa Praktyka zawodowa

Informujemy, że w zakładce Dla doktorantów-->Praktyka zawodowa pojawiły się nowe informacje na temat zasad realizacji praktyk. Prosimy o zapoznanie się.

Zajęcia Soft Skills Zajęcia Soft Skills

Informujemy, że w zakładce Dla doktorantów-->Program kształcenia-->Soft Skills pojawiły się nowe informacje. Prosimy o zapoznanie się.

Kurs języka angielskiego technicznego Kurs języka angielskiego technicznego

Wydział OiO PG zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów, doktorantów oraz pracowników na kurs języka angielskiego technicznego. Zapisy na kurs trwają do 15.03.2020r. Liczba miejsc jest ograniczona!

Opisy przedmiotów fakultatywnych NCh i IMa Opisy przedmiotów fakultatywnych NCh i IMa

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dla Doktorantów --> Program kształcenia, zostały zamieszczone opisy przedmiotów fakultatywnych w dyscyplinach NCh i IMa.

Seminarium „Narzędzia i metody obliczeń z użyciem MATLABa w badaniach naukowych i dydaktyce” Seminarium „Narzędzia i metody obliczeń z użyciem MATLABa w badaniach naukowych i dydaktyce”

19 marca na Politechnice Gdańskiej odbędzie się seminarium w języku angielskim poświęcone wykorzystaniu MATLABa w badaniach naukowych i dydaktyce.

Programy stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Programy stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Ruszył kolejny nabór do kolejnych edycji programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta kierowanych dla polskich badaczy, dydaktyków i studentów.

Informacja o zamknięciu biura Szkoły Doktorskiej w dniu 26.02.2020 Informacja o zamknięciu biura Szkoły Doktorskiej w dniu 26.02.2020

Informujemy, że w dniu 26.02.2020 (środa), z przyczyn losowych, biuro Szkoły Doktorskiej będzie nieczynne. Zapraszamy w pozostałe dni.

Międzynarodowa Szkoła Letnia Uczenia Głębokiego Międzynarodowa Szkoła Letnia Uczenia Głębokiego

Chcielibyśmy przekazać zaproszenie na trzecią edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej Uczenia Głębokiego. Rekrutacja jest już otwarta i potrwa do 15 marca 2020, jednak zachęcamy do wcześniejszej rejestracji gdyż ilość miejsc jest ograniczona.

Ważna informacja Ważna informacja

Informujemy, że 20 lutego upłynął termin złożenia sprawozdania semestralnego oraz podpisanej przez doktoranta i promotora deklaracji na temat sposobu prowadzonej ewidencji czasu pracy badawczej doktoranta.

Program zajęć soft skills na II semestr w roku akademickim 2019/2020 Program zajęć soft skills na II semestr w roku akademickim 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lutego 2020 r. na posiedzeniu Rady Szkoły Doktorskiej został zatwierdzony program zajęć soft skills na II semestr w roku akademickim 2019/2020

Program kształcenia dla dyscypliny: Automatyka, elektronika i elektrotechnika Program kształcenia dla dyscypliny: Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lutego 2020 r. na posiedzeniu Rady Szkoły Doktorskiej został zatwierdzony program kształcenia dla dyscypliny: Automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Zmiana w programach kształcenia dla dyscyplin: Nauki fizyczne oraz Inżynieria materiałowa Zmiana w programach kształcenia dla dyscyplin: Nauki fizyczne oraz Inżynieria materiałowa

Uprzejmie informujemy, że w zakładach dla programów kształcenia w dyscyplinach: Nauki fizyczne oraz Inżyniera materiałowa zostały wprowadzone ważne zmiany.

Zmiana planu zajęć dla dyscypliny Architektura i Urbanistyka Zmiana planu zajęć dla dyscypliny Architektura i Urbanistyka

Uprzejmie informujemy że zostały wprowadzone zmiany dot. harmonogramu zajęć dla dyscypliny: Architektura i urbanistyka.

Plan zajęć dla dyscyplin: Inżynieria lądowa i transport oraz Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Plan zajęć dla dyscyplin: Inżynieria lądowa i transport oraz Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Uprzejmie informujemy, że w kalendarzu został opublikowany plan zajęć dla dyscyplin: Inżynieria lądowa i transport oraz Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Wnioski o powołanie promotora pomocniczego i drugiego promotora Wnioski o powołanie promotora pomocniczego i drugiego promotora

W zakładce - Dla doktorantów - „druki do pobrania” znajdą Państwo wnioski o powołanie ewentualnych dodatkowych promotorów - pomocniczego / drugiego.

Sprawozdanie semestralne i rozliczanie czasu pracy badawczej Sprawozdanie semestralne i rozliczanie czasu pracy badawczej

Informujemy, że 20 lutego 2020 r. to ostateczny termin składania sprawozdania semestralnego oraz podpisanej przez doktoranta i promotora deklaracji na temat sposobu prowadzonej ewidencji czasu pracy badawczej doktoranta.

IV nabór wniosków w ramach drugiej edycji Programu PROM dla doktorantów IV nabór wniosków w ramach drugiej edycji Programu PROM dla doktorantów

Wnioski można składać osobiście lub drogą mailową (uczestnicy zagraniczni) do Biura Projektu, do dnia 3 marca 2020 roku.

Plan zajęć dla dyscypliny Architektura i Urbanistyka Plan zajęć dla dyscypliny Architektura i Urbanistyka

Uprzejmie informujemy, że w kalendarzu został naniesiony plan zajęć dla dyscypliny Architektura i Urbanistyka.

Stypendia zadaniowe dla doktorantów w ramach projektu POWER 3.5 - nabór 2020 Stypendia zadaniowe dla doktorantów w ramach projektu POWER 3.5 - nabór 2020

W ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" zachęcamy doktorantów do aplikowania o stypendia zadaniowe. Wnioski przyjmowane są od 10 do 28 lutego 2020 r. w sekretariatach studiów doktoranckich.

Zaświadczenie dotyczące seminarium Zaświadczenie dotyczące seminarium

Informujemy, że w zakładce Dla doktorantów > Do pobrania > Szablony, zamieszczone zostało zaświadczenie uczestnictwa w seminarium / sesji sprawozdawczej .

Semestralne / roczne sprawozdanie doktoranta Semestralne / roczne sprawozdanie doktoranta

Informujemy, że na stronie zamieściliśmy wzór sprawozdania z przebiegu pracy naukowej / kształcenia w szkole doktorskiej.

Konkurs dla doktorantów - informacja z Ambasady Francji w Polsce Konkurs dla doktorantów - informacja z Ambasady Francji w Polsce

Szanowni Doktoranci, zapraszamy do zapoznania się z informacją o drugiej edycji konkursu « Mój doktorat w 180 sekund » Europa Środkowa : rozgrywki krajowe, otrzymaną za pośrednictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ambasady Francji w Polsce.

Wyświetlanie 1 - 50 z 147 rezultatów.
z 3