Opłatę rekrutacyjną zapłać poprzez wykonanie przelewu na swój indywidualny numer konta bankowego. Twój numer konta do przelewu zobaczyć po zalogowaniu do systemu e-rekrutacja.
 

W ramach jednej opłaty możesz wybrać dowolną liczbę kierunków studiów w ramach tej samej formy studiów (stacjonarne lub niestacjonarne). 

Wysokość opłaty w rekrutacji:
  • gdy wśród wybranych kierunków znajduje się kierunek Architektura, to opłata wynosi 150 zł (tylko w przypadku studiów I stopnia);
  • pozostałe kierunki: 85 zł

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega zwrotowi wyłącznie w następujących przypadkach:
  • gdy dany kierunek studiów nie został uruchomiony, ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów,
  • gdy kandydat dokonał więcej niż jednej opłaty rekrutacyjnej (za kierunki studiów w jednolitej formie kształcenia, np. wszystkie wybrane kierunki dotyczą formy stacjonarnej)