Politechnika Gdańska oferuje możliwość kształcenia na studiach podyplomowych. Studia trwają nie krócej niż 2 semestry.

Program studiów umożliwia uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS. Osoba, która ukończyła studia podyplomowe, otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów.

Rekrutacja

Terminarz

Wykaz studiów podyplomowych

Kontakt