• 2024-06-17

  Zamknięcie biura Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej 21 czerwca 2024

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 czerwca 2024 r. Biuro Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej będzie nieczynne.  Prosimy o wzięcie pod uwagę powyższych informacji przy zgłaszaniu chęci uzyskania zaświadczeń/dokumentów bądź akceptacji wniosków przez biuro Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej w systemie Moja PG.

 • 2024-06-14

  Rozliczenie roku akademickiego dla I, II , III, IV roku

  Szanowni Doktoranci, Informujemy ,że rozliczenie  roku jest związane ze złożeniem następujących dokumentów z wykorzystaniem funkcjonalności e-dokumenty: Sprawozdanie roczne  z przebiegu pracy naukowej/kształcenia w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej wraz z załącznikami załącznik nr 1- opis postępów doktoranta załącznik nr 2 - wykaz aktywności...

 • 2024-06-12

  Ocena śródokresowa (dotyczy doktorantów II roku)

  W połowie okresu kształcenia doktorant podlega ocenie śródokresowej zgodnie z art. 202 ustawy Prawo o Szkolnictwie i Nauce. Informujemy, że szablony dokumentów związane z oceną śródokresową składane w połowie okresu kształcenia to: Raport śródokresowy doktoranta (word) Ankieta oceny jakości opieki promotorskiej (word) Podsumowanie pracy doktoranta za okres 2 lat...

 • 2024-05-28

  Zamknięcie biura Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej 31 maja 2024

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 maja 2024 r. Biuro Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej będzie nieczynne.  Prosimy o wzięcie pod uwagę powyższych informacji przy zgłaszaniu chęci uzyskania zaświadczeń/dokumentów bądź akceptacji wniosków przez biuro Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej w systemie Moja PG.

 • 2024-05-24

  Wstępna lista rankingowa kandydatów do SDW na r.a. 2024/2025

  Szanowni Państwo, poniżej udostępniamy wstępne listy rankingowe kandydatów aplikujących do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej  na r.a 2024/2025 .Wszystkie zakwalifikowane do szkoły osoby zostaną zgłoszone do Programu Doktorat Wdrożeniowy.    

 • 2024-05-16

  [Kandydaci] Status aplikacji złożonych w rekrutacji standardowej na r.a. 2024/2025

  W związku z upływem terminu składania aplikacji w ramach rekrutacji standardowej na r.a. 2024/2025, otrzymane (wysłane przez kandydatów) dokumenty są w trakcie oceny pracowników biura szkoły i komisji rekrutacyjnych. Aplikacje niewysłane i/lub nieopłacone zostały odrzucone z uwagi na niespełnienie kryteriów formalnych. Prosimy o śledzenie wiadomości wysyłanych w systemie...

 • 2024-05-13

  Opiniowanie przez promotora / koordynatora dyscypliny / dyrektora szkoły wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy złożonego przez doktoranta w procedurze jego skreślenia

  Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy że od 20 grudnia 2023 r.  na podstawie Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 49/2023 z 15 listopada 2023 r. Politechnika Gdańska używa wyłącznie systemu teleinformatycznego uczelni – uczelnianego systemu Moja PG w celu umożliwienia wnoszenia i doręczania pism utrwalonych w postaci elektronicznej, w tym decyzji administracyjnych, w...

 • 2024-05-06

  Komunikat VIII edycja "Doktorat wdrożeniowy" 2024

  Szanowni kandydaci, Zachęcamy do zapoznania się z  Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 06 maja  2024 r. dotyczącym VIII edycji programu "Doktorat wdrożeniowy",