Szkoła Doktorska Wdrożeniowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Szkoła Doktorska Wdrożeniowa
 • 2023-02-02

  Dokumentacja przebiegu kształcenia - doktoranci I semestru ( sprawozdanie semestralne)

  Informujemy, że do dnia 26 lutego (niedziela) 2023 r.  doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenia w r. a. 2022/2023 (doktoranci I roku), muszą wypełnić Sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej  dotyczące pierwszego semestru kształcenia. Sprawozdanie powinno być wypełnione w systemie MojaPG, z wykorzystaniem funkcji eDokumentu  Dokument należy wypełnić...

 • 2023-01-16

  Nabór promotorów do SDW i VII edycji programu Doktorat Wdrożeniowy AKTUALIZACJA

    Informujemy o naborze promotorów do SDW, którzy są chętni podjąć się opieki nad doktorantami wdrożeniowymi i realizacji projektu w ramach kolejnej, VII edycji programu Doktorat Wdrożeniowy (aktualnie czekamy na ogłoszenie konkursu przez MEiN). Nabór prowadzą Rady dyscyplin/dziedzin - wymagane jest imienne zgłoszenie (konieczne jest wskazanie obszaru badawczego, w którym...

 • 2023-01-16

  Aktualizacja danych osobowych w programie " Doktorat wdrożeniowy"

  Szanowni Państwo, W związku z realizacją programu  Ministra Edukacji i Nauki pn. „Doktorat wdrożeniowy” realizowanego na podstawie art.376 ust.1 i ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z póżn.zm.), Szkoła Doktorska Wdrożeniowa przypomina o obowiązku informowania na bieżąco biura SDW, niezwłocznie od dnia...

 • 2023-01-16

  Stypendia i limity związane z zatrudnieniem - od 1 stycznia 2023

  Nowa stawka wynagrodzenia zasadniczego profesora nie ma wpływu na obecne stawki stypendiów doktoranckich w projekcie "Doktorat Wdrożeniowy", wynoszące od początku: 3450 zł brutto przed oceną śródokresową i 4450 zł brutto po ocenie śródokresowej. Oznacza to również, że w przypadku Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej nie ulegają też zmianie wcześniej ustalone...

 • 2022-12-23

  Dni Otwarte CTT (w każdy pierwszy czwartek miesiąca)

  Dn. 5.01.2023 r. Centrum Transferu Technologii PG zaprasza pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów na konsultacje, które od 2023 r. będą się odbywały cyklicznie w każdy pierwszy czwartek miesiąca. CTT zaprasza zarówno osoby, które dopiero zamierzają rozpocząć projekty badawcze, jak i tych, którzy już realizują prace o potencjale komercyjnym.  W tym samym czasie...

 • 2022-11-18

  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r.  w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

  Informujemy, że na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r.  w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (opublikowanego w Dz.U. z 2022 r., poz. 2202) wprowadzono nowe dziedziny i dyscypliny oraz zmodyfikowano nazwy niektórych dotychczasowych dyscyplin. Zmiana dotyczy:  inżynieria lądowa i transport [ILiT] ...

 • 2022-11-18

  21.11.2022 Skrócone godziny przyjęć doktorantów

      Szanowni Doktoranci, Uprzejmie informujemy o skróceniu godzin przyjęć doktorantów w poniedziałek 21.11.2022 do godziny 12:00.

 • 2022-11-17

  Nowy Przewodniczący Samorządu Doktorantów PG

  Szanowni Doktoranci, Chcielibyśmy poinformować, że na posiedzeniu Uczelnianej Rady Doktorantów w dniu 14.11.2022 r., wybrano nowego przewodniczącego na kadencję 2022/2023, Pana mgr. inż. Ignacego Rogonia.  Gratulujemy Panu Ignacemu objęcia funkcji przewodniczącego.

Biuro SDW

Gmach Główny, pok. 209

Godziny przyjęć:
poniedziałek-wtorek 10:00-13:30
czwartek-piątek 8:00-11:30

Obsługa administracyjna:

mgr Beata Kucharska:
e-mail: beata.kucharska@pg.edu.pl
e-mail: sdw@pg.edu.pl
tel. +48 58 348 65 60

Obsługa programu:

mgr Natalia Wacławek:
e-mail: natalia.waclawek@pg.edu.pl
e-mail: sdw@pg.edu.pl
tel. +48 58 348 65 60

Materiały ze spotkania z doktorantami oraz promotorami