Limity | Politechnika Gdańska

Treść strony

Limity

Kandydaci na I rok studiów drugiego stopnia będą przyjmowani na wybrane formy i kierunki studiów wymienione w załączniku nr 1  do zasad rekrutacji na studia II stopnia, w ramach limitów przyjęć określonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne i zatwierdzonych przez rektora najpóźniej w dniu publikacji wyników.

Kierunek Wydział Forma studiów
Analityka gospodarcza Zarządzania i Ekonomii stacjonarne niestacjonarne
Analityka gospodarcza (studia w języku angielskim) Zarządzania i Ekonomii stacjonarne -
Analityka gospodarcza (on-line) Zarządzania i Ekonomii - niestacjonarne
Automatyka, robotyka i systemy sterowania Elektrotechniki i Automatyki - niestacjonarne
Biotechnologia Chemiczny stacjonarne -
Budownictwo Inżynierii Lądowej i Środowiska - niestacjonarne
Civil Engineering Inżynierii Lądowej i Środowiska stacjonarne -
Elektrotechnika Elektrotechniki i Automatyki - niestacjonarne
Environmental Engineering Inżynierii Lądowej i Środowiska stacjonarne -
Green Technologies Chemiczny stacjonarne -
Informatyka Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - niestacjonarne
Inżynieria biomedyczna Chemiczny;
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
stacjonarne -
Inżynieria materiałowa Chemiczny; 
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
stacjonarne -
Inżynieria środowiska Inżynierii Lądowej i Środowiska - niestacjonarne
Matematyka Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej stacjonarne -
Nanotechnologia
(studia w języku angielskim)
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej stacjonarne -
Oceanotechnika (studia 4-semestralne w języku angielskim) Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa stacjonarne -
Zarządzanie
(studia 3-semestralne)
Zarządzania i Ekonomii - niestacjonarne
Zarządzanie
(studia 4-semestralne)
Zarządzania i Ekonomii stacjonarne -
Zarządzanie (studia w jęz. angielskim) Zarządzania i Ekonomii stacjonarne -
Zielone technologie Chemiczny stacjonarne