Kandydaci na I rok studiów drugiego stopnia będą przyjmowani na wybrane formy i kierunki studiów wymienione w załączniku nr 1  do zasad rekrutacji na studia II stopnia, w ramach limitów przyjęć określonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne i zatwierdzonych przez rektora najpóźniej w dniu publikacji wyników.

Kierunek Wydział Forma studiów
Automatyka, cybernetyka i robotyka Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki stacjonarne -
Automatyka, cybernetyka i robotyka 
(studia w języku angielskim)
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki stacjonarne -
Automatyka, robotyka i systemy sterowania Elektrotechniki i Automatyki stacjonarne -
Biotechnologia Chemiczny stacjonarne -
Budownictwo Inżynierii Lądowej i Środowiska stacjonarne -
Chemia Chemiczny stacjonarne -
Chemia budowlana Chemiczny stacjonarne -
Civil Engineering Inżynierii Lądowej i Środowiska stacjonarne -
Elektronika i telekomunikacja Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki stacjonarne -
Elektronika i telekomunikacja 
(studia w języku angielskim)
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki stacjonarne -
Elektrotechnika Elektrotechniki i Automatyki stacjonarne -
Energetyka Elektrotechniki i Automatyki; Inżynierii Lądowej i Środowiska; Inżynierii Mechanicznej
i Okrętownictwa
stacjonarne -
Environmental Engineering Inżynierii Lądowej i Środowiska stacjonarne -
Fizyka  techniczna Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej stacjonarne -
Geodezja i kartografia Inżynierii Lądowej i Środowiska stacjonarne -
Gospodarka przestrzenna Architektury stacjonarne -
Gospodarka przestrzenna (studia w języku angielskim) Architektury stacjonarne -
Informatyka Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki stacjonarne -
Informatyka 
(studia w języku angielskim)
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki stacjonarne -
International Design Engineer Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa stacjonarne -
Inżynieria biomedyczna Chemiczny;
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
stacjonarne -
Inżynieria i technologie nośników energii Chemiczny stacjonarne -
Inżynieria materiałowa Chemiczny; 
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej; 
Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
stacjonarne -
Inżynieria mechaniczno-medyczna Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa stacjonarne -
Inżynieria środowiska Inżynierii Lądowej i Środowiska stacjonarne -
Korozja Chemiczny stacjonarne -
Mechanika i budowa maszyn Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa stacjonarne niestacjonarne
Mechatronika Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa stacjonarne -
Nanotechnologia Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej stacjonarne -
Oceanotechnika Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa stacjonarne niestacjonarne
Technologia chemiczna Chemiczny stacjonarne -
Technologie kosmiczne i satelitarne Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; 
Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
stacjonarne -
Transport Inżynierii Lądowej i Środowiska stacjonarne -
Transport i logistyka Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa stacjonarne -
Zarządzanie
(studia 3-semestralne)
Zarządzania i Ekonomii stacjonarne -
Zarządzanie
(studia 4-semestralne)
Zarządzania i Ekonomii - niestacjonarne
Zarządzanie
(studia 4-semestralne
on-line)
Zarządzania i Ekonomii - niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa stacjonarne -
Zielone technologie Chemiczny stacjonarne