Dodatkowa rekrutacja na studia II stopnia, semestr letni 2022/2023 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydarzenia

Dodatkowa rekrutacja na studia II stopnia, semestr letni 2022/2023

23 - 27 Luty 2023

W dniach 23.02 - 27.02.2023 r. będzie trwać dodatkowa rekrutacja na studia II stopnia na rok akademicki 2022/2023 na semestr letni.


Pierwszy etap rekrutacji odbywa się elektronicznie:

I. Rejestracja elektroniczna w systemie eRekrutacja

  • uzupełnienie na koncie wymaganych danych osobowych i teleadresowych
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej - 85 zł niezależnie od liczby wybranych kierunków
  • elektroniczne przesłanie skanu dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub skanu zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia
  • elektroniczne przesłanie skanu zaświadczenia o średniej ważonej ocen ze studiów lub skanu suplementu do dyplomu (gdzie widnieje informacja o średniej ważonej ocen ze studiów)
  • potwierdzenie danych osobowych "Profilem Zaufanym" (zalecane)
  • kandydat na studia II stopnia na wydziale ETI  jest zobowiązany do załączenia skanu deklaracji wyboru specjalności 
  • kandydat na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska na wydziale ILiŚ jest zobowiązany do załączenia skanu deklaracji wyboru specjalności

Absolwent Politechniki Gdańskiej, posiadający konto w moja PG nie ma obowiązku załączania skanów dokumentów potwierdzających ukończenie studiów. 


Szczegółowy harmonogram jest dostępny tutaj.