Terminarz | Politechnika Gdańska

Treść strony

Terminarz

Harmonogram rekrutacji podstawowej na studia II stopnia
na rok akademicki 2022/2023 - semestr letni:
Data Etap procesu rekrutacji
16.01.2023
- 06.02.2023
Otwarta rekrutacja na studia II stopnia
09.02.2023 Publikacja list rankingowych na studia
10.02.2023
- 16.02.2023
Przyjmowanie dokumentów od wstępnie przyjętych na studia
20.02.2023 
godz.17:00
Publikacja list przyjętych na studia
 
Harmonogram rekrutacji dodatkowej na studia II stopnia
na rok akademicki 2022/2023 - semestr letni:
Data Etap procesu rekrutacji
22.02.2023 Publikacja listy kierunków zatwierdzonych do uruchomienia w rekrutacji dodatkowej
23.02.2023
- 27.02.2023
Otwarta rekrutacja na studia II stopnia
1.03.2023 Publikacja list rankingowych na studia
2.03.2023
- 7.03.2023
Przyjmowanie dokumentów od wstępnie przyjętych na studia
9.03.2023 
godz.17:00
Publikacja list przyjętych na studia