Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne
i niestacjonarne II stopnia na rok akademicki 2024/2025.
 
Data Etap procesu rekrutacji
24.06.2024
- 11.07.2024

Rejestracja elektroniczna w systemie
e-Rekrutacja

  • wnoszenie opłaty rekrutacyjnej - 85 zł niezależnie od liczby wybranych kierunków
  • potwierdzanie danych osobowych przez profil zaufany
  • elektroniczne przesyłanie skanu dyplomu ukończenia studiów I stopnia
  • elektroniczne przesyłanie skanu zaświadczenia o średniej ważonej
18.07.2024
- 24.07.2024
Składanie dokumentów i dokonywanie wpisu na listę studentów

26.07.2024
godz. 16:00

Publikacja listy przyjętych na studia
4.09.2024
godz. 16:00
Publikacja decyzji odwoławczych