Dodatkowa rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydarzenia

Dodatkowa rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024

5 - 12 Wrzesień 2023

5.09.2023 r. rusza dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2022/2023 i potrwa do 12.09.2023 r. w przypadku studiów I stopnia oraz do 18.09.2023 r. w przypadku studiów II stopnia.


Pierwszy etap rekrutacji odbywa się elektronicznie:

I. Rejestracja elektroniczna w systemie eRekrutacja

  • wnoszenie opłaty rekrutacyjnej - 85 zł niezależnie od liczby wybranych kierunków
  • samodzielne uzupełnianie konta o wyniki egzaminów maturalnych
  • potwierdzanie danych osobowych poprzez profil zaufany
  • elektroniczne przesyłanie skanu świadectwa dojrzałości
  • elektroniczne przesyłanie skanu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  • elektroniczne przesyłanie skanów dyplomów z olimpiad i konkursów
  • elektroniczne przesyłanie skanu dyplomów IB
  • elektroniczne przesyłanie skanu innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji


Szczegółowy harmonogram jest dostępny tutaj.