Terminarz | Politechnika Gdańska

Treść strony

Terminarz

Harmonogram rekrutacji dodatkowej na studia I stopnia
na rok akademicki 2023/2024:
 
Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 

Data

Etap procesu rekrutacji
5.09.2023
- 12.09.2023

Rejestracja elektroniczna w systemie eRekrutacja

  • wnoszenie opłaty rekrutacyjnej - 85 zł niezależnie od liczby wybranych kierunków
  • samodzielne uzupełnianie konta o wyniki egzaminów maturalnych
  • potwierdzanie danych osobowych poprzez profil zaufany
  • elektroniczne przesyłanie skanu świadectwa dojrzałości
  • elektroniczne przesyłanie skanu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  • elektroniczne przesyłanie skanów dyplomów z olimpiad i konkursów
  • elektroniczne przesyłanie skanu dyplomów IB
  • elektroniczne przesyłanie skanu innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji
18.09.2023
godz. 16:00
Publikacja list rankingowych na studia I stopnia
19.09.2023
- 22.09.2023
Składanie wymaganych dokumentów do Komisji
26.09.2023
godz. 16:00
Publikacja list przyjętych na studia