Rekrutacja na semestr zimowy 2022/2023 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydarzenia

Rekrutacja na semestr zimowy 2022/2023

16 Maj - 10 Lipiec 2022

16.05.2022 r. ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na rok akademicki 2022/2023 i potrwa do 10.07.2022 r.


Pierwszy etap rekrutacji odbywa się elektronicznie:

I. Rejestracja elektroniczna w systemie eRekrutacja

  • wnoszenie opłaty rekrutacyjnej - 85 zł niezależnie od liczby wybranych kierunków
  • samodzielne uzupełnianie konta o wyniki egzaminów maturalnych
  • potwierdzanie danych osobowych poprzez profil zaufany
  • elektroniczne przesyłanie skanu świadectwa dojrzałości
  • elektroniczne przesyłanie skanów dyplomów z olimpiad i konkursów
  • elektroniczne przesyłanie skanu dyplomów IB
  • elektroniczne przesyłanie skanu innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji


Szczegółowy harmonogram jest dostępny tutaj.