Osoby z niepełnosprawnościami

Większość budynków Politechniki Gdańskiej oraz część pokoi w akademikach jest dostosowana do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami ruchu. Znajdują się w nich odpowiednie podjazdy, platformy przyschodowe, windy, ogólnodostępne toalety czy sprzęt ewakuacyjny w postaci krzeseł i materacy. Wszystkie dziekanaty zostały wyposażone w pętle indukcyjne wspierające komunikację z osobami z niepełnosprawnościami narządu słuchu, którzy mogą skorzystać również z dostępnych na uczelni systemów FM. Osoby niesłyszące mogą wnioskować o wsparcie w postaci tłumacza języka migowego.

Biblioteka PG dysponuje urządzeniami powiększającymi tekst (lupy optyczne i elektroniczne) oraz komputerem przystosowanym do obsługi przez osoby słabowidzące lub na wózku inwalidzkim. Uczelnia zapewnia także wsparcie w postaci adaptacji materiałów dydaktycznych do wersji cyfrowej.

Studenci ze szczególnymi potrzebami mają możliwość uzyskania dedykowanego stypendium i mogą ubiegać się również o możliwość skorzystania ze wsparcia innych osób w postaci asystenta. W ramach projektu Asystent studenta z ASD studenci w spektrum autyzmu mogą uzyskać wsparcie w codziennym funkcjonowaniu na uczelni. Wszystkie formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami zostały przedstawione na dedykowanej stronie.  

Studenci oraz doktoranci z różnymi rodzajami dysfunkcji oraz w różnej sytuacji zdrowotnej mają prawo do realizacji nauki w formie indywidualnego programu studiów. Umożliwia to m.in. uczestnictwo w zajęciach wyższych lat, zaliczanie zajęć w formie eksternistycznej czy ustalanie indywidualnych terminów i alternatywnych form zaliczeń z prowadzącymi.

Na Politechnice Gdańskiej nie ma rzeczy niemożliwych.

Systematycznie działamy na rzecz dostępności, dlatego jeżeli jesteś studentem ze szczególnymi potrzebami, zgłoś je jak najszybciej w dziekanacie lub pełnomocnikowi ds. osób z niepełnosprawnościami.