Osoby z niepełnosprawnościami | Politechnika Gdańska

Treść strony

Osoby z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami

Większość budynków Politechniki Gdańskiej oraz część pokoi w akademikach jest dostosowana do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami ruchu. Znajdują się w nich odpowiednie podjazdy, platformy przyschodowe, windy i ogólnodostępne toalety.

Biblioteka PG dysponuje urządzeniami powiększającymi tekst (lupy optyczne i elektroniczne) oraz komputerem przystosowanym do obsługi przez osoby słabowidzące lub na wózku inwalidzkim. Uczelnia zapewnia także wsparcie w postaci adaptacji materiałów dydaktycznych do wersji cyfrowej.

Studenci ze szczególnymi potrzebami mają możliwość uzyskania dedykowanego stypendium i mogą ubiegać się również o możliwość skorzystania ze wsparcia innych osób w postaci asystenta. 

Studenci oraz doktoranci z różnymi rodzajami dysfunkcji oraz w różnej sytuacji zdrowotnej mają prawo do realizacji nauki w formie indywidualnego programu studiów. Umożliwia to m.in. uczestnictwo w zajęciach wyższych lat, zaliczanie zajęć w formie eksternistycznej czy ustalanie indywidualnych terminów i alternatywnych form zaliczeń z prowadzącymi.

Kontakt

tel. +48 58 347 17 70
e-mail: tomasz.toloczko@pg.edu.pl

Pełnomocnik Rektora
ds. osób z niepełnosprawnościami
inż. Tomasz Tołoczko
budynek nr 23, pok. 210c