Stypendia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Stypendia

Zapisy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce gwarantują studentom z niepełnosprawnościami dedykowane stypendium. Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej jego wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności i jest corocznie ustalane przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studentów Politechniki Gdańskiej oraz Komisją Stypendialną.

Wniosek należy wypełnić i wysłać za pośrednictwem portalu MojaPG (moduł Stypendia), a następnie dostarczyć papierową wersję do Komisji lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP). Wymaganym załącznikiem jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy o rehabilitacji. Stypendium to mogą otrzymywać studenci zza granicy, jednak muszą przedstawić ww. dokument wydany przez polski organ.

Nabór wniosków rusza na początku października.

Stypendium jest przyznawane na okres do 10 miesięcy, a w przypadku ostatniego roku studiów, który trwa tylko jeden semestr - do 5 miesięcy. Przyznanie stypendium nie jest zależne od sytuacji materialnej studenta.

Warto pamiętać, że świadczenia, w tym stypendium dla osób niepełnosprawnych:

  1. przysługują na studiach I oraz II stopnia, jak również na jednolitych studiach magisterskich przez okres nie dłuższy niż 6 lat;
  2. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
    • magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
    • licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia.

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.  

Wszelkie treści nt. stypendiów znajdziesz w aktualnościach na stronie internetowej Działu Spraw Studenckich oraz Komisji Stypendialnej, jak również w dedykowanych podstronach tych jednostek.

Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z Komisją Stypendialną mailowo lub telefonicznie pod numerem + 48 58 348 67 22