Stypendia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Stypendia

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności - jest to jedyne kryterium. Stypendium nie zależy od sytuacji materialnej, ani od żadnych innych czynników.

Aby otrzymać stypendium należy złożyć wniosek wraz z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności. O stypendium można zawnioskować w pełni elektronicznie.

Sprawdź jak złożyć wniosek

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami przyznane jest w danym roku akademickim na okres do 10 miesięcy. W przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem trwa jeden semestr - stypendium wypłacane jest tylko do końca tego semestru na okres do 5 miesięcy. 

Wyjątek: Jeżeli ważność orzeczenia kończy się w trakcie roku akademickiego, stypendium przyznawane jest na okres do końca okresu ważności orzeczenia. Jeżeli student złoży nowy wniosek wraz z nowym, ważnym orzeczeniem niezwłocznie po jego otrzymaniu, stypendium może zostać przyznane od miesiąca ważności orzeczenia.

Kwoty stypendium w roku akademickim 2023/2024 💸

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
750 - 2250 zł

Zapomoga
50 - 2500 zł

Komisja Stypendialna

Budynek Bratniak pokój 204-205
tel. + 48 58 348 67 22
e-mail: komisja.stypendialna@pg.edu.pl