Dział Spraw Studenckich | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dział Spraw Studenckich
 • 2022-05-13

  Nowy cennik opłat za Domy Studenckie 2022/2023

  Na stronie internetowej Osiedla Studenckiego Politechniki Gdańskiej został opublikowany nowy cennik opłat za zamieszkanie w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej, który wraz z nowymi zasadami, będzie obowiązywał od 1 października 2022 r. zapoznaj się z cennikiem

 • 2022-05-12

  Miejsca w Domach Studenckich na rok akademicki 2022/2023

  Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2022/2023 należy składać wyłącznie (nie przynosimy papierowej wersji wniosku do komisji) poprzez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie studenta w portalu MojaPG w module Stypendia (MojaPG → Student → Stypendia → Wnioskuj o świadczenie → Wnioskowanie o Dom Studencki, etap I). Za rozdział miejsc...

 • 2022-05-12

  Miejsca w Domach Studenckich na wakacje

  Rozdziałem miejsc w DS na wakacje w ramach tzw. Akcji Lato zajmuje się Rada Osiedla. Miejsca przyznawane są na podstawie złożonego, w odpowiednim terminie, wniosku. Pobierz wniosek Wnioski (skan lub wyraźne zdjęcie) wraz z dokumentami potwierdzającymi działalność na uczelni (nie ma konieczności potwierdzania działalności w DS) należy przesłać: 1. na adres...

 • 2022-05-11

  Komunikat dot. Domów Studenckich - terminarz oraz zmiana wysokości kaucji

  W dniu dzisiejszym Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Marek Dzida, prof. uczelni ogłosił komunikat dot. Domów Studenckich. Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującym terminarzem.  Od roku akademickiego 2022/2023 zmianie ulegnie wysokość kaucji za akademik. Kaucja została podniesiona z 400 zł na 500 zł. Osoby, które otrzymają miejsce w DS w I lub II etapie, a mają...

 • 2022-03-14

  Nagroda Santander Universidades dla studentów Politechniki Gdańskiej realizujących projekty naukowe

  Uruchomiony został kolejny program stypendialny we współpracy z Santander Bank Polska S.A, dedykowany wyłącznie studentom Politechniki Gdańskiej. Na studentów zaangażowanych w projekty naukowe, badawcze i wdrożeniowe czeka 20 Nagród w wysokości 1750 zł brutto. W formularzu rejestracyjnym na platformie Santander Scholarships należy umieścić wypełniony przez studenta i...

 • 2022-03-03

  Nabór w konkursie Actinium

  W programie Actinium Supporting Most Talented Candidates dofinansowane są stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów, którzy rozpoczynają studia stacjonarne I lub II stopnia na Politechnice Gdańskiej. Nabór wniosków trwa od 2.03-1.04.2022 r.  Budżet i warunki realizacji projektu Stypendium w programie ACTINIUM wynosi miesięcznie 1.000 zł i przyznawane jest na...

 • 2022-02-23

  Rozdział miejsc w DS 23.02.2022 r.

  Na kontach studenckich zostały opublikowane wyniki rozdziału miejsc w DS z dnia dzisiejszego. Osoby, które otrzymały miejsce muszą zakwaterować się do niedzieli 27.02.2022 r. Wpłynęło do nas 101 podań, a miejsc do dyspozycji mieliśmy ok 50. Nie było możliwości, aby wszyscy studenci otrzymali w dniu dzisiejszym miejsce. Dodatkowo większość studentów chciałaby...

 • 2022-02-21

  Zmiany w systemie świadczeń dla studentów od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022

  W dniu 18 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2232), która zmodyfikowała i doprecyzowała przepisy dotyczące ustalania okresu przysługiwania świadczeń dla studentów (tj. stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora i...