Senat PG

Senat

Senat to kolegialny organ Politechniki Gdańskiej, działający w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statut uczelni. Kadencja senatu trwa cztery lata. W każdym roku akademickim są przynajmniej trzy uroczyste, otwarte posiedzenia Senatu PG, w których wszyscy mogą wziąć udział:

  • w październiku (z okazji inauguracji roku akademickiego);
  • w grudniu (poświęcone uhonorowaniu pracowników PG medalami i odznaczeniami wewnętrznymi, a także przyjęciu w poczet profesorów emeritus PG);
  • w marcu z okazji promocji akademickich.

Szczególną okazją do zwołania uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej jest nadanie tytułu i godności honoris causa PG. Otrzymują go osoby o wybitnym dorobku naukowym, szczególnie zasłużone dla naszej uczelni. Nieodłącznym elementem odbywającego się z takiej okazji posiedzenia Senatu jest wykład doktora honoris causa, poruszający ciekawe problemy świata nauki z unikalnej perspektywy.

O oprawę artystyczną uroczystych, otwartych posiedzeń Senatu naszej uczelni dba Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej

Warto choć raz uczestniczyć w uroczystym posiedzeniu Senatu dla niepowtarzalnego klimatu tej uroczystości i możliwości zobaczenia wszystkich najważniejszych przedstawicieli grona akademickiego.