Jaskółki Przedsiębiorczości | Politechnika Gdańska

Treść strony

Jaskółki Przedsiębiorczości

Jaskółki Przedsiębiorczości to konkurs, który rozwija kreatywność, wspiera rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości (I&P) oraz inspiruje społeczność Politechniki Gdańskiej do wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie tworzenia rozwiązań innowacyjnych oraz przedsiębiorczych.

Do udziału w nowej odsłonie konkursu zapraszamy studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej, jak również uczniów szkół ponadpodstawowych, współpracujących z PG.

Konkurs polega na opracowaniu zarysu koncepcji produktu lub usługi o charakterze innowacyjnym i zgłoszenie jej poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Zespoły, które dojdą do etapu finałowego zaprezentują swoje projekty w formie krótkiej prezentacji podczas gali na Politechnice Gdańskiej i powalczą o nagrody finansowe oraz rzeczowe.

Nowa odsłona konkursu Jaskółki Przedsiębiorczości jest kontynuacją konkursu na pomysł na biznes o tej samej nazwie, organizowanego na Politechnice Gdańskiej przez Centrum Transferu Technologii oraz spółkę Excento od 2004 r. 

Etapy konkursu Jaskółki Przedsiębiorczości 2024
ETAP 0: Edukacyjna gra terenowa  | czas trwania: 14.05 - 03.06.2024 r.
Zapraszamy do udziału w mobilnej grze terenowej na terenie kampusu PG, która ma na celu rozwijanie wiedzy uczestników na temat wykorzystania narzędzi AI w procesie tworzenia innowacji oraz projektów o charakterze przedsiębiorczym. W grze oprócz wiedzy przydatnej do wykonania zadania konkursowego można zdobyć dodatkowe punkty do oceny zgłoszonego projektu w etapie I. 

Gra terenowa odbywa się przy wykorzystaniu autorskiej aplikacji dostępnej pod adresem: pg.trzyzero.edu.pl

Zasady gry: Celem graczy jest odnalezienie jak największej ilości stoisk informacyjnych ścieżki edukacyjnej wskazanych na mapie gry, zapoznanie się z informacjami podanymi na stoisku oraz wykonanie zadania według podanej tam instrukcji. Po każdym prawidłowym wykonaniu zadania do konta gracza dodawane są punkty w ilości przypisanej temu stoisku. 
 
  • Każdy z graczy zbiera punkty w ramach konta indywidualnego oraz konta swojego wydziału, 
  • Wydział, który zebrał największą ilość punktów w proporcji do liczby jego studentów wygrywa rywalizację międzywydziałową.   
ETAP I: Nabór zgłoszeń | czas trwania: 14.05 - 03.06.2024 r.

Zgłoszenie do konkursu polega na prawidłowym wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego i przesłaniu go drogą elektroniczną w ww. terminie.
 
  • Uczestnicy części projektowej mogą tworzyć zespoły składające się z od 1 do 4 osób,  
  • Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy, 
  • Ocenie podlega 50 pierwszych wniosków nadesłanych z każdego wydziału,
  • Wnioski w etapie I oceniane będą przez wydziałowe komisje konkursowe (w dniach 4-11.06.2024 r.)

Do następnego etapu zostaje zakwalifikowanych 10 zespołów z każdego wydziału PG z najwyższą liczbą punktów oraz 10 najwyżej ocenionych prac nadesłanych ze szkół ponadpodstawowych. 

ETAP II: Ocena wniosków na poziomie uczelnianym | 12-19.06.2024 r.

W tym etapie uczelniana Komisja Konkursowa wybierze spośród zakwalifikowanych zgłoszeń 8-10 zespołów, które przejdą do etapu finałowego.
GALA FINAŁOWA KONKURSU | 28.06.2024 r.

Finaliści zaprezentują swoje projekty w formie krótkiej prezentacji podczas gali finałowej na Politechnice Gdańskiej. Trzy zwycięskie zespoły otrzymają nagrody finansowe w wysokości 3 tys. zł, 2 tys. zł oraz 1 tys. zł.