Senat to kolegialny organ Politechniki Gdańskiej, działający w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statut uczelni. Kadencja senatu trwa cztery lata.

Skład Senatu

Kierownictwo Uczelni

Rektor - prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
Prorektor ds. organizacji i rozwoju - prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz
Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji - prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański   

Uczestniczący z głosem doradczym     
Prorektor ds. kształcenia - dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. uczelni
Prorektor ds. nauki - prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski 
Prorektorka ds. studenckich - dr Barbara Wikieł, prof. uczelniNauczyciele akademiccy (prof. i dr hab.)

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (WA)          
prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański (WA)  
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik (WCh)        
prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński (WCh)          
prof. dr hab. inż. Jacek Stefański (WETI)        
prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński (WETI)            
dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. uczelni (WEiA)            
prof. dr hab. Grzegorz Graff (WFTiMS)       
dr hab. Paweł Możejko, prof. uczelni (WFTiMS)       
dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni (WILiŚ)       
dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. uczelni (WILiŚ)    
prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk (WIMiO)       
dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. uczelni (WIMiO)        
dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. uczelni (WIMiO)    
dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. uczelni (WZiE)
dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. uczelni (WZiE)
dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. uczelni (CM)

Uczestniczący z głosem doradczym
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka (WA)  
prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz (WFTiMS)  
prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn (WIMiO)       
dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. uczelni (WZiE)    
  

Pozostali pracownicy
        
dr inż. Paweł Kubica (WCh)     
dr inż. Michał Wróbel (WETI)
mgr inż. Katarzyna Pankowska (WEiA)                     
Tomasz Sobczyk (WFTiMS)                
dr inż. Jakub Szulwic (WILiŚ)                
mgr inż. Wioletta Braun (WIMiO)                
mgr inż. Jacek Frost (WIMiO)               
dr Magdalena Popowska (WZiE)           
mgr Krzysztof Kaszuba (CSA)               
mgr Ewa Walaszczyk (DZP)         

 
Uczestniczący z głosem doradczym

Dyrektor CJO - mgr Jolanta Wielgus
Dyrektor CM - dr Magdalena Musielak 
Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej - dr Anna Dąbrowska
                   
Przedstawiciele studentów i doktorantów

Paulina Chobot (WZiE)
Oliwia Hauchszulz (WA)
Marcin Jasiukowicz (WIMiO)
Monika Mocarska (WEiA)
Dorota Nagórska (WILiŚ)
Jakub Swat (WETI)
Krzysztof Wąsiewski (WCh)
mgr inż. Ignacy Rogoń (SD)          

Uczestniczący z głosem doradczym
Członek Rady Uczelni PG - Sławomir Halbryt                
Członek Rady Uczelni PG - prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk   
Członek Rady Uczelni PG - Wojciech Falkowski
Członek Rady Uczelni PG - Inacio Golebski
Członek Rady Uczelni PG - Andrzej Synowiecki 
Członek Rady Uczelni PG - Małgorzata Winiarek-Gajewska 
Przedstawiciel KZ NSZZ "Solidarność" w PG - dr hab. inż. Grażyna Jarosz, prof. uczelni 
Przedstawiciel ZNP w PG - dr inż. Sławomir Makowski
Kanclerz - mgr inż. Mariusz Miler 
Kwestor PG - mgr Piotr Lewandowski
Dyrektor CHR - mgr Katarzyna Dzięcielewska
Dyrektor Biura Rektora - mgr inż. Katarzyna Szafek
Kierownik Działu Promocji - mgr Justyna Borkowska 
Radca prawny - mgr Wojciech Łabiak
   
        

Sekretarz Senatu PG - mgr inż. Ewa Deptuła