Senat | Politechnika Gdańska

Treść strony

Senat

Senat to kolegialny organ Politechniki Gdańskiej, działający w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statut uczelni. Kadencja senatu trwa cztery lata.

Skład Senatu

Kierownictwo Uczelni

Rektor - prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
Prorektor ds. organizacji i rozwoju - prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz
Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji - prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański   

Uczestniczący z głosem doradczym     
Prorektor ds. kształcenia - dr hab. inż. Marek Dzida, prof. uczelni
Prorektor ds. nauki - prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski 

Nauczyciele akademiccy (prof. i dr hab.)

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (WA)          
dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. PG (WA)  
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik (WCh)        
prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński (WCh)          
prof. dr hab. inż. Jacek Stefański (WETI)        
prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński (WETI)            
dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. uczelni (WEiA)            
prof. dr hab. Grzegorz Graff (WFTiMS)       
dr hab. Paweł Możejko, prof. uczelni (WFTiMS)       
dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni (WILiŚ)       
dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. uczelni (WILiŚ)    
prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk (WIMiO)       
dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. uczelni (WIMiO)        
dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. uczelni (WIMiO)    
dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. uczelni (WZiE)
dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. uczelni (WZiE)
dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG (CNMiKNO)

Uczestniczący z głosem doradczym
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka (WA)  
prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz (WFTiMS)  
prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn (WIMiO)       
dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. uczelni (WZiE)    
dr Barbara Wikieł, prof. uczelni (CM)      

Pozostali pracownicy

dr inż. arch. Anna Wancław (WA)         
dr inż. Paweł Kubica (WCh)     
dr inż. Iwona Kochańska (WETI)
mgr inż. Katarzyna Pankowska (WEiA)                     
Tomasz Sobczyk (WFTiMS)                
dr inż. Jakub Szulwic (WILiŚ)                
mgr inż. Wioletta Braun (WIMiO)                
mgr inż. Jacek Frost (WIMiO)               
dr Magdalena Popowska (WZiE)           
mgr Krzysztof Kaszuba (CSA)               
mgr Ewa Walaszczyk (DZP)         

 
Uczestniczący z głosem doradczym
Dyrektor CJO - mgr Jolanta Wielgus
Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej - dr Anna Wałek 
                   
Przedstawiciele studentów i doktorantów

inż. arch. Szymon Dembicki (WA)
Wiktoria Dudek (WA)
inż. Natalia Dynderz (WIMiO)
inż. Szymon Krawczuk (WIMiO)
Dominika Narloch (WILiŚ)
inż. Jakub Persjanow (WFTiMS)
Agnieszka Skotnicka (WFTiMS)
mgr inż. Maciej Jasiński (SD)          

Uczestniczący z głosem doradczym
Członek Rady Uczelni PG - Sławomir Halbryt                
Członek Rady Uczelni PG - prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk   
Członek Rady Uczelni PG - Wojciech Falkowski
Członek Rady Uczelni PG - Inacio Golebski
Członek Rady Uczelni PG - Andrzej Synowiecki 
Członek Rady Uczelni PG - Małgorzata Winiarek-Gajewska 
Przedstawiciel KZ NSZZ "Solidarność" w PG - dr inż. Tadeusz Szymański 
Przedstawiciel ZNP w PG - dr inż. Sławomir Makowski
Kanclerz - mgr inż. Mariusz Miler 
Kwestor PG - mgr Piotr Lewandowski
Dyrektor Biura Rektora - mgr inż. Katarzyna Szafek
Kierownik Działu Promocji - mgr Justyna Borkowska 
Radca prawny - mgr Wojciech Łabiak
   
        

Sekretarz Senatu PG - mgr Justyna Stefaniak