Spotkanie komitetu sterującego TUPMO Forum oraz III konferencja TUPMO | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-09

Spotkanie komitetu sterującego TUPMO Forum oraz III konferencja TUPMO

aaa
Fot. Krzysztof Krzempek

W dniach 6-8 listopada 2023 r. po raz drugi na Politechnice Gdańskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Uczeni Technicznych z całej Polski. W tym roku PG pełniła rolę nie tylko gospodarza, ale również Lidera TUPMO Forum, zgodnie z zawartym
w dniu 6 czerwca 2023 roku porozumieniem uczelni technicznych.

Pierwszego dnia odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Forum Biur Zarządzania Projektami Uczelni Technicznych (TUPMO Forum), w którym wzięło udział 20 przedstawicieli uczelni technicznych.

W kolejnych dniach odbyła się III Konferencja zarządzania projektami na polskich uczelniach technicznych, w której udział wzięło ponad 60 przedstawicieli z 23 uczelni, a także przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Głównymi obszarami tematycznymi konferencji były Fundusze Europejskie, zagadnienia związane z zatrudnianiem w projektach oraz trwałością projektów – w tym zarządzanie środkami trwałymi wytworzonymi i zakupionymi w ramach projektów.

Ekspertki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Panie: Anna Marciniak kierownik sekcji konkursów EFS oraz Marzena Durkiewicz-Sirocka kierownik sekcji operacyjnej z Działu Programowania i Wyboru Projektów, podczas spotkania zaprezentowały założenia najbliższych naborów dla uczelni oraz panel tematyczny: „Doświadczenia NCBR po pierwszych naborach FERS i procesie oceny”.

Oba tematy ukierunkowane są na podnoszenie jakości edukacji i rozwój kompetencji w ramach priorytetu „Umiejętności” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, który jest następcą cenionego przez uczelnie Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Spotkanie pozwoliło na wymianę cennych doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów jak i podjęcie dalszych inicjatyw związanych ze wzajemną współpracą, pozyskiwaniem dotacji oraz rozpoczęciem bliższej współpracy z instytucjami pośredniczącymi oraz zarządzającymi.

130 wyświetleń