Politechnika Gdańska przykłada dużą wagę do rozwijania partnerstw z instytucjami szkolnictwa wyższego w Azji. Dowodem tego jest powołanie Pełnomocnika Rektora ds. współpracy z instytucjami naukowo-dydaktycznymi państw azjatyckich - funkcji sprawowanej obecnie przez prof. Christiana Jungnickela, oraz oddelegowanie pracownika Działu Współpracy Międzynarodowej - Pani Rong Li, do kontaktu z uniwersytetami w Azji. 

Współpraca między Politechniką Gdańską a partnerami z Azji obejmuje szereg działań, takich jak programy wymiany studenckiej i pracowniczej (w tym studia, staże, szkoły letnie i zimowe), a także wspólne projekty badawcze. Przykładem takiej międzyuczelnianej współpracy jest letnia szkoła zorganizowana przez Beijing Institute of Technology, w której uczestniczyło czterech studentów z Gdańsk Tech, oraz program wspólnych studiów realizowany we współpracy z University of Electronics Science and Technology of China.

Obecnie Politechnika Gdańska ma podpisanych ponad 40 umów z prawie 40 instytucjami edukacyjnymi i badawczymi w Azji.


Lista uczelni i instytutów partnerskich PG w Azji: 


Armenia
National University of Architecture and Construction in Armenia


Chiny

 1. Beijing Institute of Technology
 2. Beijing University of Technology
 3. Beijing Technology and Business University
 4. Chengdu Technological University
 5. China Three Gorges University
 6. Dalian Minzu University
 7. Dezhou University
 8. Huaihua University
 9. Nankai University
 10. Nanjing University
 11. North China University of Science and Technology
 12. Shanghai Institute of Technology
 13. Tongji University
 14. University of Electronic Science and Technology of China
 15. Wuhan University of Technology
 16. Xi’an Jiaotong University
 17. Xi'an University of Architecture and Technology
 18. Xinyang Normal University
 19. Yancheng Institute of Technology
 20. Yanshan University
 21. Zhengzhou University of Light Industry
 22. Zhongyuan University of Technology 


oraz uczelnie na Tajwanie

 1. National Taipei University
 2. National Taipei University of Technology (Taipei Tech)
   

Gruzja

 1. Georgian American University
 2. International Black Sea University


Indie

 1. Chandigarh University
 2. National Institute of Technology Warangal
 3. Shiw Nadar Institution Delhi NCR
 4. SRM Institute of Science and Technology
 5. Lovely Professional University
   

Pakistan
National University of Sciences and Technology


Tadżykistan
Technological University of Tajikistan


Uzbekistan

 1. Profi University
 2. Urgench State University
 3. Karshi Engineering-Economics Institute