Nabór wniosków w Programie Welcome to Poland | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-27

Nabór wniosków w Programie Welcome to Poland

aaa

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w Programie Welcome to Poland.

Celem Programu Welcome to Poland jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej.

W Projekcie możliwa jest realizacja następujących działań:

1. wsparcie szkoleniowe kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej Wnioskodawcy zaangażowanej do przyjmowania studentów i kadry z zagranicy, w szczególności w obszarze kompetencji zarządczych, międzykulturowych, komunikacyjnych, językowych, analitycznych, informatycznych oraz innych wynikających z potrzeb szkoleniowych uczestników Programu – działanie obligatoryjne,

2. działania związane z przygotowaniem organizacyjnym Wnioskodawcy do obsługi studentów i kadry z zagranicy,

3. rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”,

4. kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym,

5. organizacja miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry tzw. Welcome Centre,

6.  przystosowaniem uczelni do funkcjonowania w warunkach kryzysowych.

Projekt może być realizowany pomiędzy 1 maja 2022 r. a 30 kwietnia 2023 r. i może trwać min. 6, a max. 12 miesięcy.

W związku z ograniczeniem konkursowym w zakresie ilości składanych wniosków przez jednego wnioskodawcę tj. Politechnika Gdańska może złożyć maksymalnie do 3 wniosków o finansowanie projektów w ogłoszonym konkursie.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w ww. konkursie poprzez zgłoszenia projektów w systemie Moja PG Projekty do dnia 25 października 2021 r.
W przypadku otrzymania większej liczby aplikacji zostanie przeprowadzona preselekcja przedstawionych pomysłów projektów.

Zgłaszanie wniosków w ramach Politechniki Gdańskiej potrwa do 28 października 2021 r.

Wnioski do NAWA należy składać w terminie do 10 listopada 2021 roku godz. 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy poprzez system teleinformatyczny NAWA.

Więcej informacji na stronie NAWA.

Osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Dział Projektów.

69 wyświetleń